Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Công nghệ thông tin dành cho dân IT

Ngày đăng: - Lượt Xem: 1441 lượt - Đăng bởi: Admin Holo Speak

Đánh giá:
audio play

Công nghệ thông tin là một trong số các lĩnh vực hàng đầu hiện nay. Để trở thành một PM, Developer, Tester,… chuyên nghiệp, chúng ta cần phải biết và sử dụng tiếng Anh tốt. Tuy nhiên, việc học từ vựng vẫn là nỗi ám ảnh của nhiều người. Bạn đừng lo, Holo Speak sẽ giúp bạn liệt kê các từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Công nghệ thông tin và gợi ý một số cách học tiếng Anh hiệu quả nhé.

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề
Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề

1. Các từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Công nghệ thông tin thông dụng

 • Abort /əˈbɔːt/: Hủy
 • Access /ˈækses/: Truy cập
 • Application /ˌæplɪˈkeɪʃn/: Ứng dụng
 • Bug /bʌɡ/: Lỗi
 • Cancel /ˈkænsl/: Xóa hủy
 • Component /kəmˈpəʊnənt/: Thành phần
 • Computer /kəmˈpjuːtə(r)/: Máy tính
 • Computer hardware /ˈhɑːdweə(r)/ maintenance: Bảo trì phần cứng máy tính
 • Compatible /kəmˈpætəbl/: Tương thích
 • Compression /kəmˈpreʃn/: Nén
 • Data /ˈdeɪtə/: Dữ liệu
 • Database /ˈdeɪtəbeɪs/: Cơ sở dữ liệu
 • Database administration /ədˌmɪnɪˈstreɪʃn/ system: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 • Download /ˌdaʊnˈləʊd/: Tải xuống, tải về
 • End user: Người dùng cuối
 • Encryption /ɪnˈkrɪpʃn/: Mã hóa
 • Execute /ˈeksɪkjuːt/: Chạy, thực thi
 • Feature /ˈfiːtʃə(r)/: Tính năng
 • Firewall /ˈfaɪəwɔːl/: Tường lửa
 • Format /ˈfɔːmæt/: Định dạng
 • Filter /ˈfɪltə(r)/: Bộ lọc, lọc
 • Hyperlink /ˈhaɪpəlɪŋk/: Siêu liên kết
 • Information /ˌɪnfəˈmeɪʃn/ Technology /tekˈnɒlədʒi/: Công nghệ thông tin
 • Interface /ˈɪntəfeɪs/: Giao diện
 • Index /ˈɪndeks/: Các chỉ mục, lập chỉ mục
 • Intelligent peripheral /pəˈrɪfərəl/: Thiết bị ngoại vi thông minh
 • Log on/ log in: Đăng nhập
 • Log out/ log off: Đăng xuất
 • Multitasking /ˌmʌltiˈtɑːskɪŋ/: Đa nhiệm
 • Network /ˈnetwɜːk/: Mạng
 • Network error /ˈerə(r)/: Lỗi mạng
 • Open source /sɔːs/: Mã nguồn mở
 • Open source software /ˈsɒftweə(r)/: Phần mềm mã nguồn mở
 • Operating /ˈɒpəreɪt/ system: Hệ điều hành
 • Program /ˈprəʊɡræm/: Chương trình
 • Program language /ˈlæŋɡwɪdʒ/: Ngôn ngữ lập trình
 • Property /ˈprɒpəti/: Thuộc tính
 • Remote /rɪˈməʊt/ support: Hỗ trợ từ xa
 • Smartphone /ˈsmɑːtfəʊn/: Điện thoại thông minh
 • Set-up: Thiết lập, cài đặt
 • Session /ˈseʃn/: Phiên
 • Software /ˈsɒftweə(r)/: Phần mềm
 • Split /splɪt/: Chia tách
 • Support /səˈpɔːt/: Hỗ trợ
 • To add product /ˈprɒdʌkt/ feature /ˈfiːtʃə(r)/: Thêm tính năng sản phẩm
 • To execute /ˈeksɪkjuːt/ many programs /ˈprəʊɡræm/ at once /wʌns/: Thực thi một lúc nhiều chương trình
 • Upgrade /ˌʌpˈɡreɪd/: Nâng cấp
 • Update /ˌʌpˈdeɪt/: Cập nhật
 • Upload /ˌʌpˈləʊd/: Tải lên
 • Virtual /ˈvɜːtʃuəl/: Ảo

2. Những thuật ngữ chỉ xuất hiện trong lĩnh vực Công nghệ thông tin

Các thuật ngữ chuyên ngành
 • Alphanumeric /ˌælfənjuːˈmerɪk/ data: Dữ liệu dạng chữ số, dạng chữ cái và bất kỳ một chữ số nào từ 0 ->  9.
 • Alphabetical /ˌælfəˈbetɪkl/ catalog /ˈkætəlɒɡ/: Phân loại theo trật tự bảng chữ cái
 • AI (Artificial /ˌɑːtɪˈfɪʃl/ intelligence): Trí tuệ nhân tạo/ trí thông minh nhân tạo 
 • Broad classification /ˌklæsɪfɪˈkeɪʃn/: Phân loại tổng quát
 • Cluster controller /kənˈtrəʊlə(r)/: Bộ điều khiển trùm
 • E – commerce /ˈkɒmɜːs/: Thương mại điện tử
 • E – commerce website /ˈwebsaɪt/: Trang web thương mại điện tử
 • Encoder: bộ mã hóa
 • Emoticon (emotion icon /ˈaɪkɒn/): Biểu tượng cảm xúc
 • Full screen /skriːn/: Toàn màn hình
 • Gateway /ˈɡeɪtweɪ/: Cổng kết nối trong hệ thống Internet
 • HTML (Hypertext /ˈhaɪpətekst/ Markup /ˈmɑːkʌp/ Language /ˈlæŋɡwɪdʒ/): Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
 • HTML tag /tæɡ/: thẻ HTML
 • HTML Editor /ˈedɪtə(r)/: Trình chỉnh sửa
 • HTML Link /lɪŋk/: Đường liên kết
 • JWT (JSON Web Token): Mã thông báo web JSON
 • Multi-user /ˌmʌlti ˈjuːzə(r)/: Đa người dùng
 • Operating system /ˈsɪstəm/: hệ điều hành
 • OSI (Open System Interconnection /ˌɪntəkəˈnekʃn/): mô hình chuẩn OSI
 • Packet /ˈpækɪt/: Gói
 • PPP (Point-to-Point Protocol /ˈprəʊtəkɒl/): giao thức kết nối Internet tin cậy thông qua Modem
 • Procedural /prəˈsiːdʒərəl/ language: Ngôn ngữ thủ tục
 • Port /pɔːt/: Cổng
 • Source Code /kəʊd/: Mã nguồn
 • SQL (Structured Query /ˈkwɪəri/ Language): ngôn ngữ truy vấn dữ liệu
 • Subject /ˈsʌbdʒɪkt/ entry /ˈentri/– thẻ chủ đề
 • Sponsored /ˈspɒnsə(r)/ link: Liên kết được tài trợ
 • Syntax /ˈsɪntæks/: Cú pháp
 • Unauthorized /ʌnˈɔːθəraɪzd/ access /ˈækses/: Truy cập trái phép

3. Các phương tiện học từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề

Hiện nay có rất nhiều cách và phương tiện hỗ trợ học tiếng Anh. Đặc biệt đối với những người làm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin thì việc áp dụng các ứng dụng công nghệ cao là vô cùng quen thuộc. Chúng ta có thể học thông qua ứng dụng, phần mềm, hoặc các trang web online.

3.1. Holo Speak – Cùng bạn học tốt từ vựng tiếng Anh theo chủ đề

Trong tình hình giãn cách xã hội như hiện nay, việc tìm kiếm một ứng dụng cải thiện trình độ tiếng Anh cho dân IT là vô cùng cần thiết. Và Holo Speak là một trong số các ứng dụng học tiếng Anh giao tiếp hiệu quả mà dân IT không thể bỏ qua. Người dùng có thể học theo các chủ đề tự chọn. Hơn nữa, việc trò chuyện, trao đổi trực tiếp miễn phí qua tin nhắn, video call cùng với những người dùng khác cũng sẽ giúp bạn tiến bộ không ngừng. 

Học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề chuyên ngành CNTT với Holo Speak
Học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề chuyên ngành CNTT với Holo Speak

Đặc biệt, khi bắt đầu, học viên đều sẽ được test trình độ miễn phí để lựa chọn lộ trình phù hợp. Học viên cũng sẽ được tặng FULL bộ tài liệu tiếng Anh IT cực kì giá trị. Các chương trình, khóa học giao tiếp online 1:1 tại Holo Speak cực kỳ bài bản với nhiều giáo viên bản xứ đầy kinh nghiệm. Vì thế bạn không những học được từ vựng chuyên ngành IT mà còn được học tập và ứng dụng các chủ đề giao tiếp thông dụng hàng ngày.

Việc được trò chuyện và luyện tập với giáo viên bản xứ, gia sư, người dùng khác trong ứng dụng sẽ giúp bạn tăng sự tự tin và phản xạ trong giao tiếp. Hơn nữa phát âm cũng sẽ là thế mạnh của bạn khi sử dụng Holo Speak. Hiện tại Holo Speak đang có khá nhiều ưu đãi trong mùa dịch dành riêng cho IT, bạn hãy nhanh tay đăng ký nhé. 

Tải app Holo Speak học tiếng anh miễn phí: https://onelink.to/hctjrb
Quét mã QR tải app Holo Speak tại đây:

QR Code HoloSpeak App

3.2. Phần mềm học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề

Hiện nay có khá nhiều phần mềm hỗ trợ học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề. Tùy vào sở thích và ưu điểm riêng thì mỗi người sẽ có phương pháp và ứng dụng học phù hợp. Sau đây Holo Speak sẽ gợi ý cho bạn một số phần mềm được nhiều người lựa chọn nhé.

3.2.1. Duolingo

Đây là một trong số các phần mềm phù hợp cho cả các bạn trẻ và người lớn. Các bài học, chủ đề được sắp xếp theo thứ tự từ cơ bản đến nâng cao. Vì thế nên cũng khá phù hợp với các bạn mất gốc muốn học từ vựng tiếng Anh từ đầu. Hơn nữa, giao diện người dùng cũng khá dễ thương, tạo cảm giác thoải mái cho người học.

Điểm mạnh lớn nhất của phần mềm này là cách kết hợp từ vựng với các hình ảnh sinh động. Từ đó khiến người học không cảm thấy nhàm chán. Người học cũng có thể tự hoàn thiện cả 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết.

3.2.2. Memrise

Memrise là ứng dụng học từ vựng có giao diện khá phù hợp với những người thích khám phá. Việc học từ vựng có thể được triển khai thông qua các hình ảnh, hay một số trò chơi thú vị. Các bài học cũng khá linh hoạt, lôi cuốn. Phù hợp với trình độ từ cơ bản đến mức nâng cao.

Ngoài ra, bên cạnh từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Công nghệ thông tin, bạn cũng có thể học thông qua một số web học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề, hoặc các cuốn sách. Ví dụ như: tự học 2000 từ vựng tiếng Anh theo chủ đề pdf, 3000 từ vựng tiếng Anh theo chủ đề, 3500 từ vựng tiếng Anh theo chủ đề pdf,…

4. Lưu ý khi học từ vựng tiếng Anh cơ bản theo chủ đề

Đối với dân IT, việc sử dụng thành thạo tiếng Anh chuyên ngành là vô cùng cần thiết. Vì vậy, khi bắt đầu học tập, chúng ta cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Chọn nguồn tài liệu, ứng dụng hỗ trợ học tập phù hợp với nhu cầu để quá trình học tập trở nên thú vị và đạt hiệu quả cao hơn.
 • Cần thiết lập mục tiêu học tập ngay từ ban đầu. Và duy trì thói quen học tập đến khi đạt được mục tiêu.
 • Sau khi học tập cần áp dụng ngay vào môi trường thực tế. Tận dụng cơ hội sử dụng tiếng Anh trong việc lập trình, hoặc giao tiếp với khách hàng, đồng nghiệp. Việc vừa học tập vừa thực hành sẽ tạo động lực rất lớn giúp người học tự tin hơn.

Hy vọng thông qua các chia sẻ về những từ vựng tiếng Anh theo chủ đề chuyên ngành dành riêng cho IT và một số phương tiện học tiếng Anh, bạn sẽ tìm được phương pháp học tập phù hợp. Nếu bạn cần hỗ trợ tư vấn về việc học tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin, hãy liên hệ ngay với Holo Speak nhé.

Top 10 ứng dụng học tiếng Anh hiệu quả giúp bạn nâng cao trình độ

Ngày đăng: - Lượt Xem: 942 lượt - Đăng bởi: Admin Holo Speak

Đánh giá:
audio play

Trước đây, việc học tiếng Anh với nhiều người là rất khó, đặc biệt với những người đi làm bởi họ không thu xếp được thời gian cũng như công việc. Nhưng ngày nay, trong thời đại công nghệ 4.0, Internet được đầu tư phát triển đồng bộ thì việc học tiếng Anh trở nên đơn giản, dễ dàng hơn. Bạn chỉ cần chiếc điện thoại thông minh có kết nối internet, tải về những ứng dụng học tiếng Anh là bạn có thể học tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi. Dưới đây là top 10 ứng dụng học tiếng Anh miễn phí hay nhất hiện nay để giúp cho việc chinh phục môn ngoại ngữ này dễ dàng hơn.

1. Holo Speak- app học tiếng Anh tốt nhất

Đứng đầu trong top 10 ứng dụng học tiếng Anh được nhiều người ưa chuộng hiện nay phải kể đến ứng dụng Holo Speak. Đây là app học tiếng Anh đặc biệt là tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh cho người mới bắt đầu, tiếng Anh cho người mất gốc cực kì hiệu quả. Sử dụng app Holo Speak bạn thoải mái trò chuyện với giáo viên và những học sinh khác. Thông qua hình thức dạy kèm 1:1 giữa giáo viên bản xứ và học viên giúp cho kĩ năng của bạn ngày càng tiến bộ hơn. Đặc biệt, trong lúc giao tiếp với giáo viên bạn được giáo viên chỉnh sửa những sai sót ngay tức thì. 

Chức năng Holo Now là điều tuyệt vời nhất của ứng dụng này. Bạn chỉ cần bấm bào 1 nút Holo Now, ứng dụng sẽ lập tức kết nối (matching) bạn với 1 người bản ngữ phù hợp với ngoại ngữ bạn đang học. Tại đây, users được thoải mái nói chuyện bằng ngoại ngữ (tiếng Anh, Hoa, Nhật, Hàn,..) mà không sợ sai, cùng nhau sửa lỗi, cùng nhau học tập, chia sẻ kiến thức

Khi sử dụng ứng dụng Holo Speak bạn cũng có thể kết nối, giao tiếp với các học viên khác cùng chung chí hướng chinh phục ngoại ngữ với mình, cùng nhau luyện giao tiếp, chia sẻ phương pháp học qua hình thức Video Call.

Tải app Holo Speak học tiếng anh miễn phí: https://onelink.to/hctjrb
Quét mã QR tải app Holo Speak tại đây:

QR Code HoloSpeak App

2. Phrasal Verbs Cards – phần mềm học tiếng Anh hiệu quả

Là một trong những phần mềm học tiếng Anh được người dùng đánh giá là tốt nhất hiện nay Phrasal Verbs Cards tập trung nhiều vào cụm động từ tiếng Anh theo đúng như tên gọi của nó. Trong ứng dụng có hơn 100 cụm đồng từ miễn phí được thể hiện qua những hình ảnh sinh động, hài hước, giúp cho bạn ghi nhớ dễ dàng hơn. Ngoài ra, Phrasal Verbs Cards còn sử dụng chương trình học Cambridge. Chính vì vậy, nó được xem là ứng dụng tiếng Anh giúp người học nâng cao vốn kiến thức về cụm động từ trong tiếng Anh và một số kiến thức khác.

Một nhược điểm của ứng dụng này đó là chỉ có 100 cụm động từ đầu tiên là bạn được học miễn phí. Muốn học thêm những cụm đồng từ khác thì bạn phải mua thêm gói ứng dụng với chi phí 22.000đ/gói.

Phrasal Verbs Card
Phrasal Verbs Card

3. SpeakingPal – ứng dụng học tiếng Anh giao tiếp

Nhắc đến những ứng dụng học tiếng Anh hay nhất hiện nay thì không thể không nhắc đến SpeakingPal. App học tiếng Anh này hướng đến nâng cao kĩ năng giao tiếp cho người học. Đặc biệt nó được trang bị công nghệ nhận dạng giọng nói chính xác, giúp bạn mô phỏng một cuộc hội thoại với người bản xứ. Từ đó giúp bạn nhận được những lỗi sai trong phát âm và cải thiện tốt kỹ năng nói tiếng Anh của mình.

Trong SpeakingPal có 100 cấp độ học khác nhau phù hợp với trình độ của từng đối tượng người học. Tuy nhiên, điểm hạn chế của ứng dụng này là bạn chỉ được học 16 cấp độ ở dạng miễn phí mà thôi Muốn học đủ 100 cấp độ thì bạn phải mua ứng dụng nhé.

Ứng dụng học tiếng Anh miễn phí SpeakingPal
Ứng dụng học tiếng Anh SpeakingPal

4. Fun Easy English – ứng dụng học từ vựng tiếng Anh

Fun Easy English được người dùng đánh giá là ứng dụng học từ vựng tiếng Anh miễn phí với kho từ vựng lên đến 6000 từ. 

Ưu điểm của ứng dụng này đó là giúp bạn học từ vựng tiếng Anh dễ dàng hơn bằng các hình ảnh minh họa, phiên âm la tinh cũng như cách phát âm của người bản xứ đã được ghi âm lại. Sau khi hoàn thành khóa học với ứng dụng này, vốn từ vựng tiếng Anh của bạn sẽ được nâng cao hơn.

Đặc biệt, phần mềm học tiếng Anh online miễn phí này bạn có thể sử dụng ngay cả khi không có kết nối internet. Fun Easy English gồm có 3 cấp độ học là bắt đầu, trung bình và tiến bộ. Phải vượt qua được cấp độ này thì bạn mới được học những cấp độ tiếp theo. Cài đặt ứng dụng học tiếng Anh miễn phí Fun Easy English bạn sẽ nhận được nhắc nhở về việc học từ vựng mỗi ngày.

Ứng dụng học tiếng Anh miễn phí Fun Easy English
App Fun Easy English

5. LearnEnglish Grammar (UK Edition/US Edition) – ứng dụng học ngữ pháp tiếng Anh

LearnEnglish Grammar là một trong những app học tiếng Anh hay. Đúng như tên gọi của nó, LearnEnglish Grammar hướng đến mục đích cải thiện kỹ năng ngữ pháp cho người học. 

App học tiếng Anh LearnEnglish Grammar bao gồm 2 phiên bản là Anh và Mỹ có thiết kế tương đương nhau, đều gồm có 4 cấp độ từ Beginner đến Advanced. Bạn sẽ được nâng cao trình độ tiếng Anh của mình với 12 chủ đề ngữ pháp ở mỗi chủ đề. Sau khi học tiếng Anh với app LearnEnglish Grammar bạn sẽ thấy việc sử dụng ngữ pháp tiếng Anh không còn là cơn ác mộng nữa.

6. Cake – ứng dụng học Tiếng Anh giao tiếp miễn phí 

Nếu đang tìm kiếm cho mình phần mềm học tiếng Anh hiệu quả thì đừng bỏ qua app Cake nhé. Đây là ứng dụng dạy giao tiếp tiếng Anh hoàn toàn miễn phí. Bạn chỉ cần tải app về, thực hiện các thao tác cần thiết sau đó có thể luyện nói tiếng Anh với nó rồi. 

Phương pháp học mà Cake hướng tới là luyện cho người học khả năng giao tiếp thông quan các mẫu câu có sẵn. Từ đó, bạn có thể sử dụng chúng vào trong các tình huống giao tiếp thực tế. Với Cake, bạn có thể luyện nói tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi.

Một ưu điểm nổi bật của app học tiếng Anh miễn phí này là nó kiểm tra được cách phát âm của bạn và có những phản hồi ngay tức thì để giúp bạn nhận ra lỗi và chỉnh sửa.

App cake học tiếng anh giao tiếp
App cake học tiếng Anh giao tiếp

7. Mondly -Learn English. Speak English – phần mềm học tiếng Anh hiệu quả

Một trong những phần mềm học tiếng Anh miễn phí hiệu quả phải kể đến Mondly -Learn English. Speak English. Đây là ứng dụng hướng đến mục đích nâng cao khả năng giao tiếp cho nên bạn sẽ được phát âm tiếng Anh chuẩn từ những bài hội thoại của những người bản xứ. Với công nghệ nhận dạng giọng nói hiện đại, Mondly -Learn English. Speak English sẽ giúp chỉ ra những lỗi trong phát âm từ đó giúp cải thiện kỹ năng phát âm tiếng Anh của bạn. Bạn sẽ được học giao tiếp thông qua các chủ đề từ đơn giản đến phức tạp. Vốn từ vựng của bạn sẽ được cải thiện đáng kể sau khi hoàn thành khóa học.

8. ABA English – app học tiếng Anh hay

Ứng dụng học tiếng Anh miễn phí ABA English mang đến cho bạn những kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh cũng như tiếng Anh giao tiếp. Chương trình học của ABA English được thiết kế thông qua các khóa học từ cao bản đến nâng cao. Bạn có thể chọn cho mình những khóa học phù hợp tùy thuộc vào trình độ của mình. 

Ưu điểm nổi bật của ABA English đó là thiết kế những đoạn phim ngắn gần gũi với cuộc sống thường ngày giúp cho người học thấy hứng thú hơn. Sử dụng ứng dụng ABA English bạn cũng có thể học và luyện tập tiếng Anh bất cứ lúc nào.

9. Memrise – ứng dụng học tiếng Anh online miễn phí

Một phần mềm học tiếng Anh online miễn phí hiệu quả đó là Memrise. Ứng dụng này chủ yếu giúp người học nâng cao kiến thức về kho từ vựng của mình. Bạn có thể học và ôn luyện từ vựng trong ứng dụng này thông qua những hình ảnh vui nhộn và những trò chơi thú vị. Việc kết hợp hoàn hảo giữa học và chơi giúp cho người học không cảm thấy nhàm chán và nhớ từ vựng lâu hơn.

10. English Vocabulary Learning – phần mềm học từ vựng tiếng Anh miễn phí

Một phần mềm học tiếng Anh hay phải kể đến English Vocabulary Learning. Nó được thiết kế đơn giản, thích hợp với nhiều đối tượng người học. Đúng như tên của nó, đây là phần mềm giúp người học làm giàu vốn từ vựng và thành ngữ của mình.

English Vocabulary Learning cung cấp đến cho người học những bộ từ vựng thuộc nhiều mục đích khác nhau như từ vựng cơ bản, từ vựng dùng để thi Toeic, Ielts, tiếng Anh thương mại…

Với ứng dụng English Vocabulary Learning bạn không chỉ học tiếng Anh theo phương pháp truyền thống nhàm chán nữa, mà thay vào đó là học từ vựng qua các trò chơi và các phương pháp mới để giúp hoàn thiện cùng lúc cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Trong quá trình học sẽ có những mốc kiểm tra định kì là 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày và 30 ngày để đánh giá sự tiến bộ của học viên. English Vocabulary Learning là ứng dụng học tiếng Anh khá hiệu quả hiện nay.

Trên đây là chia sẻ về một số ứng dụng học tiếng Anh miễn phí hiệu quả nhất hiện nay. Nếu bạn vẫn không tự tin về khả năng tự nâng cao trình độ tiếng Anh của mình thì hãy tham gia thêm các câu lạc bộ tiếng Anh như Holo Speak để nhanh chóng để nhận được sự hỗ trợ nhé.

>>>> Xem thêm: Điểm danh các App học tiếng Anh hiệu quả

>>>> Xem thêm: Holo Speak – Ứng dụng học tiếng Anh online tốt nhất hiện nay

Nguồn: Holo Speak

8 phương pháp học phát âm tiếng Anh chuẩn như người bản xứ

Ngày đăng: - Lượt Xem: 1122 lượt - Đăng bởi: Admin Holo Speak

Đánh giá:
audio play

Trong học tiếng Anh, kỹ năng nói thuần thục đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nhưng phần lớn người Việt lại không tự tin khi nói tiếng Anh bởi một số nguyên nhân. Cũng chính vì vậy nên khi giao tiếp với người bản xứ sẽ có nhiều từ, nhiều câu họ nói mà bạn không nghe được. Vậy làm sao để nói được tiếng Anh chuẩn như người bản xứ? Dưới đây là bật mí cách học phát âm tiếng Anh để giúp bạn tự tin giao tiếp được tiếng Anh như người bản xứ nhé.

Tải app Holo Speak học tiếng anh miễn phí: https://onelink.to/hctjrb
Quét mã QR tải app Holo Speak tại đây:

QR Code HoloSpeak App

8 phương pháp học phát âm tiếng Anh

Lưu ngay bí quyết để có thể phát âm tiếng Anh chuẩn như người bản xứ của Holo nào.

1. Đặt mục đích và kiên trì luyện tập phát âm tiếng Anh hàng ngày 

Học tiếng Anh mà cụ thể là học phát âm tiếng Anh là cả một quá trình khổ luyện lâu dài vì vậy nếu bạn không đặt ra được mục đích học tiếng Anh cũng như không kiên trì luyện tập để đạt được mục đích đó thì chắc chắn khả năng ngoại ngữ cũng như việc giao tiếp bằng tiếng Anh sẽ không thể được cải thiện.

Thực tế hiện nay có nhiều trung tâm, nhiều khóa học được mở ra và quảng cáo là có thể giúp cho học viên cải thiện khả năng giao tiếp trong một thời gian ngắn. Nhưng thực tế lại không phải như vậy đâu bạn nhé. Bạn không thể nói giỏi tiếng Anh chỉ qua một vài buổi học. Những buổi học đó chỉ có tác dụng sửa cho bạn những lỗi sai cơ bản trong khi phát âm, chứ chưa thể giúp cho bạn phát âm tiếng Anh chuẩn như người bản địa được. Chính vì vậy, để đọc tiếng Anh hay, nhất là với những bạn nói tiếng địa phương hoặc bị cứng miệng khi nói thì việc kiên trì luyện nói tiếng Anh hàng ngày là vô cùng cần thiết.

Luyện tập kiên trì tiếng anh hàng ngày
Luyện tập kiên trì tiếng Anh hàng ngày

2. Tập thói quen phát âm tiếng Anh chuẩn ngay từ đầu 

Muốn phát âm tiếng Anh chuẩn như người bản địa thì ngay từ đầu bạn nên học cách nói thật chuẩn, nói từ nào chắc từ đó, đúng về cả cách phát âm và ngữ điệu, trọng âm… Bởi lẽ, nếu đã đọc sai sẽ tạo cho bạn thói quen nói sai đó, sau này sửa lại sẽ rất mất thời gian.

Đặc biệt, những người bản xứ học rất chú ý đến trọng âm và âm cuối. Đặc biệt là hiện tượng nối âm, luyến âm cho nên bạn cần tập phát âm tiếng Anh thật chuẩn. Để khi diễn đạt một câu hoàn chỉnh bạn cần chú ý đến một từ có trọng âm. Từ đó sẽ đóng vai trò quan trọng nhất trong câu, còn những từ khi nói không được nhấn mạnh sẽ bổ trợ cho từ chính.

Phát âm chuẩn tiếng anh ngay từ đầu
Phát âm chuẩn tiếng Anh ngay từ đầu

3. Luyện phát âm tiếng Anh bằng cách nói chậm và rõ ràng

Trong quá trình học cách phát âm tiếng Anh chuẩn, nếu bạn nói còn chưa rõ mà lại nói nhanh sẽ dẫn đến việc nói bị sai, không làm chủ được phản xạ giao tiếp, sẽ khiến cho người nghe không hiểu bạn đang muốn nói gì.

Theo nghiên cứu, tốc độ nói của người Việt thường nhanh hơn người Anh và người Mỹ cho nên thường không thể hiện rõ được ngữ điệu cũng như trọng âm. Đó chính là lí do mà người Việt nói tiếng Anh không có cảm xúc, thường rời rạc.

Vì vậy, nếu muốn học phát âm tiếng Anh chuẩn như người bản địa thì hãy luôn ghi nhớ quy tắc nói chậm và phát âm thật chuẩn.

4. Học phát âm tiếng Anh với người nước ngoài thông qua các ứng dụng Holo Speak

Đây là một trong những ứng dụng giúp học cách phát âm chuẩn tiếng Anh như người bản ngữ được nhiều người sử dụng hiện nay. Với ứng dụng này, bạn hoàn toàn có thể chọn cho mình giáo viên bản địa dạy phát âm cho mình theo hình thức 1:1. Ngoài ra, bạn cũng có thể luyện phát âm với các học viên khác thông qua hình thức gọi video call. 

Holo Speak cung cấp cho người học một diễn đàn dành cho những ai đang học ngữ âm tiếng Anh, muốn trao đổi và nâng cao khả năng giao tiếp của mình. Từ đây, bạn dễ dàng tìm được cho mình những người có cùng chí hướng để cùng nhau luyện tập và cải thiện khả năng ngôn ngữ. 

Ưu điểm vượt trội của app này là có thể học phát âm tiếng Anh trực diện, cũng có thể luyện tập qua việc chat…

>>>> Xem thêm: Mấu chốt giúp bạn nói được tiếng Anh như người bản xứ.

5. Luôn giữ vững quan điểm khi học phát âm tiếng Anh chuẩn

Học phát âm tiếng Anh chuẩn để có thể nói được như người bản địa thì đòi hỏi ở người nói sự tự tin, không ngại nói sai, không ngại xấu hổ. Chính vì vậy, bên cạnh việc luyện tập nói tiếng Anh hàng ngày thì bạn hãy cố gắng khắc phục những lỗi thuộc về phát âm của mình.

Và cũng phải loại bỏ tâm lý đám đông ra khỏi suy nghĩ của mình. Không phải cứ số đông là đúng. Nếu muốn luyện phát âm tiếng Anh thật chuẩn, hãy tự tin vào giọng nói của mình, đừng vì người khác nói này nói nọ mà sửa theo họ dù chưa biết đó có phải là chuẩn hay không.

6. Ghi lại giọng nói của mình 

Để học cách phát âm tiếng Anh chuẩn, bạn hãy nhớ ghi âm lại giọng nói của mình trong những lúc luyện tập. Sau đó bạn dùng bản ghi âm đó so với giọng chuẩn của người bản xứ và tìm xem lỗi phát âm của mình ở đâu để sửa kịp thời. Chắc chắn rằng những lần ghi âm đầu tiên bạn sẽ không muốn nghe lại đâu. Vì nó rất khó nghe. Nhưng vượt qua được thử thách đó và cố gắng luyện tập hàng ngày thì chắc chắn bạn sẽ nhận thấy sự tiến bộ của mình tăng lên từng ngày.

Khi bạn luyện tập đến đọc đoạn văn thì hãy đọc mỗi đoạn bạn nên đọc đi đọc lại từ 3 lần trở lên. Với mỗi một lần đọc xong, nghe lại bản ghi âm và phát hiện lỗi sai và điều chỉnh cho thích hợp.

Ghi âm lại phát âm tiếng anh của mình
Ghi âm lại phát âm tiếng Anh của mình

7. Học phát âm tiếng Anh chuẩn theo hệ thống phiên âm IPA 

Cách đọc tiếng Anh không cần phiên âm đó là bạn cần phải học phát âm theo hệ thống phiên âm IPA, được phát triển từ Hội Ngữ Âm Quốc Tế nhé. Trước tiên bạn cần học phát âm tiếng Anh với 44 âm bao gồm cả nguyên âm, phụ âm, nguyên âm đơn và nguyên âm đôi. Cách phát âm của tiếng Anh khách nhiều so với tiếng việt cho nên bạn cần phải học thật tỉ mỉ. Bạn không chỉ học về khẩu hình miệng mà còn vị trí đặt lưỡi, cách lấy hơi…

Khi học phát âm tiếng Anh, bạn nên chú ý xem người bản địa họ phát âm từng âm riêng biệt như thế nào, khẩu hình ra sao, sau đó hãy đứng trước gương và luyện tập lại nhé.

8. Luyện tập phát âm tiếng Anh chuẩn hàng ngày

Để có được phát âm tiếng Anh chuẩn như người bản địa thì bạn cần phải tập phát âm mỗi ngày và vận dụng giao tiếp trong mọi hoàn cảnh. Bạn có thể xem phim, gameshow, nghe ca nhạc hay nghe tin tức bằng tiếng Anh. Trong quá trình nghe bạn cố gắng nói theo những câu thoại. Hãy coi mình là nhân vật trong cuộc nói chuyện ấy mà nói thật to và rõ ràng, tràn đầy tự tin. Lặp đi lặp lại việc làm này mỗi ngày bạn sẽ thấy nỗi tự ti sợ nói tiếng Anh của mình dần dần không còn nữa. Thay vào đó bạn có thể tự tin giao tiếp tiếng Anh như người bản xứ rồi.

Luyện nói tiếng anh mỗi ngày
Luyện nói tiếng Anh mỗi ngày

Bên cạnh việc tự tạo cho mình một không gian thích hợp để luyện nói tiếng Anh thì bạn cũng có thể chủ động giao tiếp với người bản ngữ ở bất cứ hoàn cảnh nào cho phép. Bạn cũng có thể tham gia vào các câu lạc bộ anh ngữ như Holo Speak chẳng hạn. Khi chăm chỉ giao tiếp và tương tác với các thành viên trong câu lạc bộ thì chắc chắn trình độ tiếng Anh của bạn cũng sẽ tăng lên rõ rệt. Và mơ ước phát âm tiếng Anh chuẩn như người bản xứ cũng nhanh chóng được hiện thực.

Kết luận

Với những chia sẻ về các phương pháp học phát âm tiếng Anh chuẩn như người bản xứ trên đây thì chúng tôi hi vọng rằng bạn đã chọn cho mình được những phương pháp thích hợp. Chúc bạn sớm lên đến đỉnh thành công trên hành trình chinh phục tiếng Anh nhé.

>>>> Xem thêm: Giao tiếp như người bản xứ – Keyword giúp bạn tăng lương.

Nguồn: Holo Speak – Ứng dụng dạy và học ngoại ngữ trực tuyến 1-1

Tham gia và đăng ký học qua ứng dụng Holo Speak: Khóa Tiếng Anh 1- 1

Khóa Học Coaching Phỏng Vấn Xin Việc

Bỏ túi những cách dạy trẻ học Tiếng Anh ở độ tuổi vàng

Ngày đăng: - Lượt Xem: 238 lượt - Đăng bởi: Admin Holo Speak

Đánh giá:
audio play

Ngoại ngữ được xem như một tấm bùa hộ mệnh giúp chúng chúng ta giao tiếp tốt hơn, mở rộng được mối quan hệ. Nhất là khi Tiếng Anh đang dần trở thành ngôn ngữ thứ hai trên nhiều quốc gia. Chính vì thế mà ngay từ lúc còn nhỏ, nhiều gia đình đã cho bé học Tiếng Anh. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn nhạy cảm nên chúng ta cần phải tìm hiểu thật kỹ các cách dạy trẻ học Tiếng Anh để đạt hiệu quả tốt nhất.

Tải app Holo Speak học tiếng anh miễn phí: https://onelink.to/hctjrb
Quét mã QR tải app Holo Speak tại đây:

QR Code HoloSpeak App

1. Đâu là độ tuổi vàng để học Tiếng Anh cho bé?

Với tầm quan trọng của ngoại ngữ thì các gia đình luôn đầu tư rất nhiều vào việc học cho con em mình. Nhưng để việc đầu tư đem lại kết quả xứng đáng thì bắt buộc các bậc phụ huynh phải xác định được đâu là độ tuổi nên cho các em làm quen với ngôn ngữ thứ hai.

Giai đoạn thích hợp dạy Tiếng Anh cho bé

Trước đây, khi vấn đề học ngoại ngữ chưa trở thành vấn đề cấp thiết thì độ tuổi được tiếp xúc với ngôn ngữ thứ hai là khá muộn. Tuy nhiên, với sự phát triển của nền giáo dục hiện nay cùng với những đổi mới trong cách dạy trẻ học Tiếng Anh thì độ tuổi để bắt đầu học đã được rút ngắn. Điển hình là ngay từ khi các em bắt đầu biết nói thì đã được dạy Tiếng Anh. Nhưng cũng có nhiều người sẽ cho rằng cách dạy trẻ mầm non học Tiếng Anh là không thích hợp. 

Vì lúc này các con quá nhỏ nên còn mải chơi lại chưa sõi tiếng mẹ đẻ nên dễ gặp phải tình trạng rối loạn giữa hai ngôn ngữ khác nhau. Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu khoa học thì giai đoạn từ 3-5 tuổi chính là độ tuổi vàng để phát triển ngôn ngữ. Vì ở giai đoạn này, não bộ của bé được đánh giá là khá nhạy bén nên khả năng tiếp thu vô cùng tốt. Ngoài ra thì cấu tạo của cơ quan nghe và phát âm trong độ tuổi này cũng giúp các em linh hoạt hơn trong việc mô phỏng lại các âm tiết khác nhau. 

Lợi ích của cách dạy trẻ em học Tiếng Anh ở độ tuổi vàng

Đây là giai đoạn rất thích hợp để trẻ làm quen với ngôn ngữ thứ hai. Do đó, cha mẹ nên tận dụng tối đa để phát huy những lợi ích khi học trong độ tuổi vàng.

 • Tiếp nhận kiến thức theo cách tự nhiên

Thông thường, với những người đã trưởng thành khi học ngoại ngữ thì sẽ bắt đầu học từ lý thuyết. Nhưng khi áp dụng cách dạy trẻ 2 tuổi học Tiếng Anh, các em sẽ được làm quen với ngôn ngữ theo cách hoàn toàn tự nhiên. Tức là sẽ đi từ 4 kỹ năng tương đương với 4 giai đoạn phát triển là nghe, nói đọc và viết. Các bé sẽ có những cách riêng để tiếp nhận kiến thức theo bản năng nên ở độ tuổi này bé sẽ dễ dàng tiếp thu hơn.

 • Phát âm chuẩn xác hơn

Ở độ tuổi này, trẻ có khả năng bắt chước lại mọi thứ rất tốt. Áp dụng vào việc học ngôn ngữ, trẻ sẽ dễ dàng phát âm với ngữ điệu chuẩn xác theo những âm thanh mà trẻ được nghe.

 • Kích thích não bộ phát triển

Với việc phải học cùng lúc 2 ngôn ngữ, phải dịch nghĩa từ tiếng này sang tiếng kia sẽ giúp não bộ của trẻ phát triển linh hoạt hơn. Não sẽ luôn làm việc và tìm cách dung nạp những kiến thức mới.

 • Tăng khả năng giao tiếp

Khi hình thành thói quen cho bé học Tiếng Anh ngay từ nhỏ sẽ giúp bé thích nghi được với môi trường xung quanh.bé sẽ tự tin giao tiếp với bạn bè và thầy cô. 

2. Cách dạy trẻ học Tiếng Anh hiệu quả

Ngoài việc quan tâm đến độ tuổi học của con thì cách dạy trẻ học Tiếng Anh cũng vô cùng quan trọng. Dưới đây sẽ là một số phương pháp giúp các bé dễ dàng hơn trong việc tiếp nhận một ngôn ngữ mới.

2.1 Hình thành thói quen học ở trẻ

Như chúng ta đã biết, bất kỳ một hành động nào được lặp đi lặp lại trong 21 ngày sẽ trở thành thói quen. Sau khi đã thành thói quen thì não bộ sẽ tự động hình thành cơ chế duy trì mà không cần bất kỳ sự tác động nào. Do đó, các bậc phụ huynh cũng nên hình thành thói quen học tập cho trẻ. Mới đầu có thể gặp nhiều khó khăn vì các em còn khá mải chơi. 

Tuy nhiên, đây cũng là độ tuổi ham học hỏi, hiếu động với những thứ mới lạ nên việc uốn nắn sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn. Với phương pháp này thì nên áp dụng với cách dạy trẻ em 3 tuổi học Tiếng Anh. Bởi càng giúp trẻ thiết lập thói quen từ sớm sẽ càng dễ đưa các em vào khuôn khổ khi trưởng thành.

2.2 Học tiếng Anh thông qua trò chơi

Cách dạy trẻ học Tiếng Anh qua trò cũng là một trong những phương pháp vô cùng hiệu quả. Đã là trẻ con thì đều ham vui, đều bị thu hút bởi những trò chơi thú vị. Thế nên việc lồng ghép các các trò chơi trong quá trình học sẽ kích khả năng tiếp thu. Với tâm lý vừa học vừa chơi, các bé sẽ không cảm thấy bị gò bó. Từ đó có hứng thú với việc học hơn. Thậm chí các em còn có thể sáng tạo ra nhiều thứ hơn.

Các mẹ có thể tham khảo một số trò chơi phù hợp với việc học ngoại ngữ như xếp hình, chữ cái, flashcard,…Đây cũng là những cách dạy trẻ học bảng chữ cái Tiếng Anh rất hiệu quả. Nhưng với hình thức này các bậc phụ huynh nên dạy khi các em đã lớn hơn một chức. Nên áp dụng với cách dạy Tiếng Anh cho trẻ em tiểu học.

2.3 Kể truyện Tiếng Anh cho bé

Phương pháp này giúp cải thiện rất tốt khả năng nghe của các bé. Bắt đầu từ hai tuổi trở đi, bé sẽ bước vào giai đoạn tập nói. Bé sẽ rất để ý và quan tâm đến những thanh âm xung quanh mình. Chính vì thế, việc đọc các câu chuyện bằng Tiếng Anh sẽ kích thích khả năng nghe và nói cho bé. Có thể bé sẽ không hiểu cũng như không chú ý vào toàn bộ nội dung câu chuyện. Nhưng bé sẽ quan sát được cách thể hiện trong từng câu chuyện. Từ đó bắt chước và làm theo những điều đã được nghe kể. 

2.4 Cho bé xem hoạt hình, chương trình thiếu nhi bằng Tiếng Anh

Hình ảnh cũng là hình thức truyền đạt thông tin rất hữu ích cho việc học của bé. Các em thường bị thu hút bởi những hình vẽ độc đáo hay những âm thanh vui nhộn. Nên đây cũng là cách học Tiếng Anh hiệu quả. Bởi với những nội dung tạo được sự chú ý sẽ khiến các em tập trung và muốn dung nạp những kiến thức đã được nghe, được xem. 

Bên cạnh đó, việc xem hoạt hoạt hay các chương trình thiếu nhi còn tạo ra môi trường học tự nhiên cho bé. Các em học được ngữ âm chuẩn như người bản xứ. Tất cả các phương pháp trên đều có thể áp dụng với cách dạy trẻ học Tiếng Anh ở nhà. Các bậc phụ huynh có thể cùng con học tập và hướng dẫn các em.

3. Giải pháp hữu hiệu khi bố mẹ không giỏi Tiếng Anh để dạy cho con

Không phải ai cũng có thể sử dụng thông thạo ngôn ngữ thứ hai. Vậy làm thế nào để có thể giúp con học tốt khi bố mẹ không giỏi Tiếng Anh. Lúc này, cách học Tiếng Anh hữu hiệu nhất là sử dụng các ứng dụng dạy học trực tuyến. Với những em nhỏ mới bắt đầu làm quen với Tiếng Anh thì Holo Speak là một ứng dụng học tập cho cùng hữu ích. Holo sẽ thiết kế chương trình học học theo từng lộ trình riêng sao cho phù hợp với khả năng của mỗi người.

Với đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm, các bậc phụ huynh có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng dạy và học. Đặc biệt, với hình thức học kèm 1:1, các bé sẽ được tiếp xúc với môi trường học chuyên sâu. Tiến độ học sẽ được đẩy nhanh và được kèm cặp tận tình hơn. Như vậy, việc dạy ngoại ngữ cho các bé không hề khó. 

Các bậc phụ huynh chỉ cần lựa chọn được cách dạy trẻ học Tiếng Anh phù hợp là có thể giúp các em tiếp thu kiến thức ngoại ngữ hiệu quả. 

Những câu giao tiếp tiếng Anh làm quen thông dụng nhất định phải biết

Ngày đăng: - Lượt Xem: 14739 lượt - Đăng bởi: Admin Holo Speak

Đánh giá:

Khi gặp người nước ngoài, bạn muốn làm quen với họ mà chỉ nói được những câu giao tiếp cơ bản như: Hello, how are you?/ How old are you? /I’m fine, thank you. Anh you? Thì bạn có cảm thấy nhàm chán hay không? Khi muốn duy trì cuộc hội thoại dài hơn như vậy chắc chắn bạn sẽ lúng túng bởi nó sẽ cần nhiều mẫu câu hơn thế. Vậy những câu giao tiếp tiếng Anh làm quen thông dụng nào được sử dụng nhiều? Trong từng hoàn cảnh khác nhau thì sử dụng câu giao tiếp nào cho phù hợp? Hãy cùng Holo Speak tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

Xem thêm

QR Code HoloSpeak App

1. Cách làm quen với người nước ngoài bằng các mẫu câu chào hỏi thông dụng

Dù ở bất kỳ đất nước nào, nền văn hóa nào thì chào hỏi vẫn là nghi thức quan trọng nhất để mở đầu cho những sự kiện tiếp theo. Vậy chào hỏi như thế nào để gây được ấn tượng với đối phương, đáp lại câu hỏi như thế nào để bạn được đánh giá cao và tạo thuận lợi cho những công việc tiếp theo?

1.1. Cách làm quen với người nước ngoài bằng những câu tiếng Anh làm quen

 Cách làm quen với người nước ngoài này bạn có thể sử dụng những mẫu câu chào hỏi thông dụng như:

Hello!: Xin chào!

How are you?: Anh/chị khỏe không?

How are you doing?: Anh/chị thế nào?

Are you……? – Bạn là người ………. phải không?

Where are you come from? – Bạn đến từ nước nào?

Khi đã nhận được câu trả lời từ đối phương thì bạn có thể sử dựng những mẫu câu dưới đây để bày tỏ sự niềm nở, niềm vui khi được làm quen với người ta như:

It’s nice to meet you!: Rất vui khi gặp bạn

Glad to meet you – Rất vui được gặp bạn

It’s a pleasure to meet you: Thật vinh hạnh khi được gặp bạn

1.2. Bắt chuyện với người nước ngoài bằng những câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng

Còn khi gặp một người đã quen từ trước, thì bạn không thể dùng những câu giao tiếp tiếng Anh làm quen để nói chuyện được, nghe nó rất xàm và cứng nhắc. Chính vì vậy, khi bắt chuyện với người tây này bạn nên sử dụng những mẫu câu gần gũi, thường ngày như: 

Hi/ Hello!: Chào!

Good morning!: Chào buổi sáng!

Good afternoon!: Buổi trưa tốt lành!

Good to see you!: Rất vui khi được gặp bạn

Hoặc dùng những mâu câu mang ý nghĩa hỏi thăm như:

How’s it goin?: Cậu thế nào? 

What’s up?: Thế nào rồi?

What have you been up to?: Cậu sao rồi?

It’s been so long – Đã lâu rồi nhỉ

How do you do? – Dạo này thế nào?

Hoặc bạn cũng có thể bắt chuyện với người nước ngoài bằng những câu chuyện thông thường như:

 Hey, do you have dinner? We have dinner together!

Này, bạn đã ăn tối chưa? Chúng mình cùng ăn tối nhé.

Woa, you look so beautiful. Where did you buy this handbag?

Oa, trông bạn thật xinh đẹp! Chiếc túi này bạn mua ở đâu vậy?

Trên đây là những câu giao tiếp tiếng Anh làm quen đơn giản, được sử dụng ở mọi lúc, mọi nơi và mọi hoàn cảnh.

2. Phỏng vấn với người nước ngoài bằng cách giới thiệu bản thân 

Trong lần đầu đi phỏng vấn, trước khi đặt ra những câu hỏi khi nói chuyện với người nước ngoài thì bạn nên giới thiệu về bản thân mình, càng chi tiết càng tốt. Những mẫu câu được sử dụng như:

Can/May I introduce myself?: Cho phép tôi tự giới thiệu

My name is…..: Tôi tên là:…………….

My first name is…, which means…: 

Nếu tên bạn quá dài thì có thể dùng mẫu câu: My name is long but you just call me…….: Tên của tôi khá dài nên bạn có thể gọi tôi bằng…………..

Tuy nhiên, bạn cũng nên chọn những vấn đề chính, nổi bật, tránh thao thao bất tuyệt sẽ khiến cho người nghe cảm thấy chán. Hãy sử dụng những câu giao tiếp tiếng Anh làm quen sao cho để họ muốn tìm hiểu sâu hơn về mình. Sau khi nói về bản thân mình thì bạn hãy chuyển sang trả lời những câu hỏi liên quan đến kinh nghiệm học tập và làm việc có liên quan đến lĩnh vực bạn đăng ký phỏng vấn như:

What do you do?: Bạn làm nghề gì?

Do you graduate from the school?: Bạn đã ra trường chưa?

What school are you learning?: Bạn đang học ở trường nào?

What is your major?: Chuyên ngành chính của bạn là gì?

How long is your work experience?: Bạn có kinh nghiệm là việc bao nhiêu lâu rồi?

3. Giao tiếp với người nước ngoài thông qua những câu giao tiếp về chủ đề gia đình 

Những câu giao tiếp tiếng Anh làm quen thông dụng, bên cạnh chủ đề chào hỏi, làm quen, phỏng vấn thì bạn cũng có thể trò chuyện với bạn bè bằng tiếng Anh thông qua chủ đề gia đình. Đây được xem là chủ đề hay xuất hiện trong những cuộc hội thoại của người nước ngoài. Dưới đây là một số mẫu câu quen thuộc thường xuất hiện trong những cuộc nói chuyện bằng tiếng Anh như:

Do you have any brothers or sisters?: Bạn có anh chị em không?

How many people are there in your family?: Gia đình bạn có bao nhiêu người?

I’m an only child  – Tôi là con một

Where do your parents live? – Bố mẹ bạn sống ở đâu?

Are you married? – Bạn lập gia đình chưa?

How long have you been married? – Bạn lập gia đình bao lâu rồi?

Have you got any kids? – Bạn có con chưa?

I’ve got a baby – Tôi mới có một em bé

I’m divorced – Tôi đã ly hôn

Cũng có thể đối phương sẽ đưa ra cho bạn những câu hỏi gợi ý để bạn tự kể về gia đình của mình như:

Could you tell me about your family?: Bạn có thể nói một chút về gia mình cho chúng tôi biết được không?

4. Trò chuyện với người nước ngoài bằng tiếng Anh thông qua các mẫu câu về chủ đề trường học

Bên cạnh những câu giao tiếp tiếng Anh làm quen thông dụng thì bạn cũng có thể nói chuyện với người nước ngoài bằng tiếng Anh thông qua những mẫu câu liên quan đến trường học dưới đây:

This is my classmate – Đây là bạn học của tôi

I’m a second year student – Tôi là sinh viên năm 2

What’s your major? – Bạn học ngành gì vậy?

Which university do you want to get in? – Bạn muốn thi trường đại học nào?

What subject do you like? Bạn thích môn gì?

Can I borrow your pencil? – Cho mình mượn bút chì được không?

Do you understand what the teacher said? – Bạn có hiểu cô giáo nói gì không?

May I go out, teacher? – Em xin phép ra ngoài ạ

It’s time your break now – Đến giờ giải lao rồi

Have you done your homework? – Bạn đã làm bài tập về nhà chưa?

Do you have answer for this question? – Bạn biết làm câu này không?

I forgot my books for the math class – Tớ quên không mang sách toán rồi

Have you prepared for the examination? – Cậu đã ôn thi chưa?

Thường xuyên luyện tập và sử dụng những mẫu câu giao tiếp này sẽ giúp cho bạn tự tin giao tiếp tiếng Anh với người nước ngoài.

5. Xin chụp hình với người nước ngoài thông qua những mẫu câu chủ đề du lịch

Xin chụp ảnh cùng người nước ngoài
Xin chụp ảnh cùng người nước ngoài

Ngoài những câu giao tiếp tiếng Anh để làm quen, khi đi du lịch bạn muốn xin chụp hình với người nước ngoài để làm kỉ niệm hoặc tìm hiểu về địa điểm du lịch ấy thì sẽ phải nói như thế nào? Sử dụng những mẫu câu nào để đạt được mục đích? Dưới đây là một số cách bắt chuyện với người nước ngoài trong chuyến du lịch bạn có thể sử dụng:

Did you know….? Bạn có biết…?

Did you hear…?Bạn đã nghe thấy…?

I just heard/ I just read… Is it true? Tôi đã nghe/ Tôi đã đọc…Điều đó có đúng không? 

Have you ever been to…? Bạn đã từng tới… chưa?

Are there any interesting attractions there? – Ở đó có địa điểm du lịch nào thú vị không?

How much is the admission fee? – Vé vào cửa bao nhiêu tiền?

What’s special product here? – Ở đây có đặc sản nổi tiếng gì?

Is there any goods restaurants here? – Ở đây có nhà hàng nào ngon?

You should go to …  Bạn nên tới…

Luôn luôn ghi nhớ và luyện tập các mẫu câu này là cách giao tiếp với người nước ngoài hiệu quả, được nhiều người sử dụng.

I have to leave now, can you take a photo with me? Tôi sắp rời đi, có thể chụp chung với bạn tấm hình được không?

Tạm kết

Trên đây là chia sẻ về một số những câu giao tiếp tiếng Anh làm quen thông dụng, ứng với những trường hợp cụ thể.  Hy vọng nó sẽ giúp cho bạn hoàn thiện hơn kĩ năng nói tiếng Anh của mình. Nhưng lời khuyên của Holo speak dành cho bạn đó là hãy chọn cho mình những câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng, dễ nhớ, dễ thuộc và tìm cho mình phương pháp học tiếng Anh hiệu quả sẽ giúp cho bạn giao tiếp với người nước ngoài bằng tiếng Anh dễ dàng.

>>>> Xem thêm: Nắm vững các loại câu trong tiếng Anh để thấy ngữ pháp thật là DỄ

>>>> Xem thêm: Điểm danh 7 cách luyện nghe tiếng Anh cho người mới bắt đầu hiệu quả

Nguồn: Holo Speak – Ứng dụng dạy và học ngoại ngữ trực tuyến 1-1

Effortless English – Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả nhất

Ngày đăng: - Lượt Xem: 1168 lượt - Đăng bởi: Admin Holo Speak

Đánh giá:
audio play

Có rất nhiều phương pháp học tiếng Anh hiệu quả hiện nay, trong đó phải kể đến Effortless English. Đây là phương pháp được thử nghiệm và đánh giá cao trên 54 quốc gia. Nếu bạn còn băn khoăn thì hãy cùng tôi tìm hiểu chi tiết về phương pháp học tiếng Anh hiệu quả nhất thế giới này nhé!

Tải app Holo Speak học tiếng anh miễn phí: https://onelink.to/hctjrb
Quét mã QR tải app Holo Speak tại đây:

QR Code HoloSpeak App

1. Học từ vựng tiếng Anh với phương pháp Effortless English

Để học tốt những kỹ năng tiếng Anh khác thì từ vựng chính là điều bạn cần tích lũy mỗi ngày.

1.1. Quy tắc cần biết khi học từ vựng

Áp dụng những quy tắc dưới đây để việc học từ vựng trở nên dễ dàng hơn:

1.1.1. Học từ vựng kèm theo hình ảnh

– Thông thường, bộ não của chúng ta sẽ ấn tượng với những gì màu sắc và lộng lẫy,… Khi đó, hình ảnh chính là thứ mà giúp bạn ghi nhớ từ vựng cực kỳ nhanh. 

– Hãy tìm những hình ảnh có liên quan như trên internet hoặc tự vẽ ra nếu bạn có năng khiếu.

Học từ vựng tiếng Anh kèm hình ảnh
Học từ vựng tiếng Anh kèm hình ảnh

1.1.2. Sử dụng hành động khi học từ vựng

Học từ vựng kết hợp với hành động là phương pháp học từ vựng tiếng Anh hiệu quả nhất. Khi học một từ nào đó, bạn gắn nó vào hành động cơ thể của mình. Thực hiện cách này sẽ giúp bạn nhớ từ vựng rất lâu mà đỡ phải tra lại từ.

1.1.3. Cảm xúc diễn tả từ vựng

Cảm xúc là một cách thể hiện thái độ của mình với một sự việc nào đó.  Nói từ vựng, bộc lộ cảm xúc và thực hiện hành động diễn tả sẽ giúp bạn học tiếng Anh dễ dàng hơn.

1.1.4. Tạo tình huống và tưởng tượng khi học

– Bạn cần tạo ra tình huống độc lạ rồi bắt đầu tưởng tượng trong đầu những hình ảnh liên quan.

– Cách này không chỉ nhớ lâu mà còn giúp bạn phản xạ rất tốt khi gặp từ vựng đó ở nhiều văn cảnh.

1.1.5. Liên kết khi học từ vựng

– Liên kết các từ đã biết với từ vựng mới lại với nhau là phương pháp học tiếng Anh hiệu quả. Bạn hoàn toàn có thể ôn được từ cũ và ghi nhớ nhanh từ mới.

– Hãy thử tìm những từ đồng nghĩa, trái nghĩa để liên kết mỗi khi học từ vựng tiếng Anh.

Liên kết khi học từ vựng tiếng Anh
Liên kết khi học từ vựng tiếng Anh

1.1.6. Lặp lại là điều cần thiết khi học từ vựng

Nguyên tắc này bắt buộc bạn phải thực hiện nếu không muốn những từ mình học bay sạch. Dù bạn học từ vựng bằng cách nào thì cũng cần có sự lặp đi lặp lại để bộ não ghi nhớ thật lâu. Từ đó hình thành khả năng phản xạ các từ tiếng Anh một cách tốt nhất.

1.2. Thực hành học từ vựng

Sau khi đã nắm được các quy tắc, bạn thực hành học từ vựng tiếng Anh theo cách sau:

1.2.1. Gạch chân và ghi chép từ vựng 

Nếu bạn học từ vựng qua sách vở, tài liệu thì hãy làm theo các bước dưới đây:

 • Tập trung vào nội dung chính để hiểu rõ tình huống.
 • Bắt đầu tìm những từ vựng mới và gạch chân bên dưới từ đó.
 • Ghi chép cẩn thận vào sổ để ôn luyện hằng ngày.

1.2.2. Đừng học theo từ riêng lẻ

– Nếu học từ vựng riêng lẻ thì bạn chỉ có thể hiểu được nội dung trong một văn cảnh nhất định.

Phương pháp học từ vựng tiếng Anh hiệu quả là học theo cụm từ. Cách này sẽ giúp bạn hiểu rõ những ngữ nghĩa khác nhau khi áp dụng vào tình huống nào đó.

1.2.3. Đừng quên tra từ điển

– Từ điển chính là nơi cung cấp nhiều từ vựng bổ ích nhất cho người học tra cứu.

– Bạn sẽ hiểu rõ chính xác các nghĩa của từ vựng trong từng ngữ cảnh khác nhau khi tra từ điển.

Tra từ điển tiếng Anh
Tra từ điển tiếng Anh

2. Nghe tiếng Anh thế nào là đúng?

Tăng kỹ năng nghe nhờ phương pháp học tiếng Anh hiệu quả Effortless English dưới đây:

2.1. Tập trung nghe để nắm bắt nội dung chính

– Khi học tiếng Anh từ những bài nghe, phim ảnh hoặc bài hát hãy cố gắng cảm nhận từng lời trong hội thoại.

– Đừng lo lắng khi không hiểu hết toàn bộ nội dung vì việc này là rất khó. Nắm bắt được nội dung chính khoảng 80 % là bạn đã rất giỏi rồi đấy!

2.2. Vừa lắng nghe và ghi chép lại chính tả

– Việc vừa nghe vừa ghi lại từ vựng sẽ giúp bạn tăng kỹ năng nghe và học thêm được nhiều từ vựng mới.

– Cố gắng nghe thật nhiều để đoán ra từ vựng mà mình không thể nghe được.

2.3. Sử dụng transcript

Sử dụng transcript là phương pháp tự học tiếng Anh hiệu quả khi luyện nghe. Lắng nghe nhân vật thoại và nhìn theo transcript sẽ giúp bạn dễ dàng tiếp thu bài học hơn.

2.4. Nghe và ngẫm nội dung câu chuyện

– Với cách này, bạn hãy nghe qua bài tiếng Anh mà không nhìn transcript. Cố gắng ngẫm lại nội dung, cách nói và luyến láy trong file nghe.

– Sau đó, bạn quay lại với bước nhìn transcript để kiểm tra xem mình nghe đúng không nhé!

Nghe tiếng Anh hiệu quả
Nghe tiếng Anh hiệu quả

3. Ngữ pháp tiếng Anh có thật sự quan trọng?

– Ngữ pháp là vấn đề được nhiều người học tiếng Anh quan tâm. Có rất nhiều phương pháp học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả hiện nay. 

– Đối với phương pháp Effortless English thì hoàn toàn khuyên bạn ngừng việc học ngữ pháp. Bởi các luật ngữ pháp trong cách học này sẽ giúp bạn nói tiếng Anh dễ dàng nhất có thể.

4. Nói tiếng Anh dễ dàng với phương pháp học Effortless English

Làm sao để nói tiếng Anh trôi chảy và tự nhiên nhất? Đừng lo lắng, tham khảo các cách học nói hiệu quả dưới đây:

4.1. Tập nói từ các mẫu câu chuyện tiếng Anh có sẵn

Phương pháp học nói tiếng Anh hiệu quả là luyện tập nói lại những gì mình đã nghe:

 • Đầu tiên, bạn hãy chọn nghe những file ngắn mà bạn thích nhất.
 • Tự thu âm và bắt chước từng ngữ điệu, cách đọc của nhân vật thoại.
 • Hãy thử kể lại câu chuyện mà mình vừa nghe ( không dùng text).
 • Cuối cùng là thuyết trình bằng cách:
  • Sử dụng ngữ âm, ngữ điệu, ngôn ngữ hình thể khi kể lại câu chuyện.
  • Đừng quên giải thích những từ vựng mà mình học được trong câu chuyện.
  • Đặt câu hỏi trong lúc kể chuyện là cách học tiếng Anh rất thông minh.

4.2. Thực hành nói nhiều hơn trong cuộc sống

Ngoài việc tự luyện tập tại nhà, bạn hãy thử thực hành nói mọi lúc và bất cứ đâu. Ngay cả khi bạn đang học, làm việc, đang chơi cũng đừng quên vận dụng tiếng Anh. Cách này sẽ giúp bạn tự ôn luyện bài và phản xạ cực kỳ tốt.

5. Giao tiếp tiếng Anh không còn là nỗi lo

Giao tiếp tiếng Anh rất quan trọng khi bạn nói chuyện với người nước ngoài hoặc 1 ai đó. Sau đây là các phương pháp học tiếng Anh giao tiếp hiệu quả:

5.1. Cần có vốn từ vựng thật tốt

Từ vựng chính là cách bạn thể hiện ý nghĩa trong câu nói. Không cần bạn có quá nhiều từ nhưng vẫn phải đảm bảo các từ vựng cơ bản dành trong giao tiếp.

5.2. Ngữ pháp có cần trong giao tiếp?

– Khi giao tiếp, mọi người thường lo sợ rằng liệu mình có nói đúng cấu trúc hay không. Điều đó chính là nguyên nhân khiến bạn ngập ngừng trong khi giao tiếp.

– Vậy học ngữ pháp để giao tiếp như thế nào là đúng cách? Thay vì cứ mãi ghi nhớ cấu trúc thì bạn hãy thử tìm những mẫu câu tiếng Anh. Phương pháp học tiếng Anh giao tiếp hiệu quả nhất là thực hành thật nhiều để tăng phản xạ. 

Học ngữ pháp tiếng Anh
Học ngữ pháp tiếng Anh

5.3. Phát âm chuẩn và lưu loát

– Bạn cần kết hợp việc phát âm chuẩn và nói lưu loát khi học tiếng Anh. Đừng nói quá nhanh trong khi bạn phát âm từ sai. Đặc biệt, bạn phát âm chuẩn nhưng nói quá chậm và ngập ngừng cũng khiến người nghe khó chịu.

– Nếu bạn tự học giao tiếp thì có thể tham khảo các ứng dụng hỗ trợ học tiếng Anh. Một số app phải kể đến như Memrise, Duolingo, Talk English và đặc biệt là Holo Speak. Đây là 1 ứng dụng giúp bạn kết nối và giao tiếp với giáo viên dạy tiếng Anh. Không những thế, bạn còn có thể trò chuyện với bạn bè sử dụng Holo Speak để tăng trình độ.

Bài viết trên vừa chia sẻ về Effortless Englishphương pháp học tiếng Anh hiệu quả nhất. Hãy thử áp dụng cách này trong quá trình học để chinh phục tiếng Anh dễ dàng nhé!

Holo Speak

Điểm danh một số phương pháp luyện thi Toeic cấp tốc siêu hiệu quả

Ngày đăng: - Lượt Xem: 864 lượt - Đăng bởi: Admin Holo Speak

Đánh giá:
audio play

Làm thế nào để thi Toeic đạt kết quả cao nhất là vấn đề được nhiều người quan tâm hiện nay. Trên thực tế có rất nhiều cách học tiếng Anh để luyện thi Toeic đem lại hiệu quả cao và được nhiều người lựa chọn như tự học, học ở trung tâm, học với gia sư, học trên app hỗ trợ…. Cho dù bạn có chọn học tiếng Anh theo cách này hay cách khác thì cũng vẫn cần phải đảm bảo có phương pháp để luyện thi Toeic cấp tốc đạt hiệu quả cao. Dưới đây là một số phương pháp luyện thi Toeic cấp tốc trong vòng 1 tháng bạn có thể tham khảo nhé.

Tải app Holo Speak học tiếng anh miễn phí: https://onelink.to/hctjrb
Quét mã QR tải app Holo Speak tại đây:

1. Những phương pháp luyện thi Toeic hiệu quả tại nhà 

Việc tự luyện thi Toeic tại nhà sao cho đạt hiệu quả cao nhất không phải là không làm được. Với những bí quyết luyện thi Toeic dưới đây sẽ giúp cho bạn đạt được kết quả như mong muốn.

1.1. Đặt mục tiêu học tập – bí quyết luyện thi Toeic thành công 

Nếu bạn đã quyết tâm để tham gia kì thi Toeic Tiếng Anh thì chúng tôi xin chúc mừng bạn. Trước tiên, bạn hãy xác định cho mình mục tiêu học tiếng Anh Toeic nhé. Bạn thi tiếng Anh Toeic để làm gì, mục tiêu bạn đặt ra là bao nhiêu điểm, chứng chỉ Toeic đó sẽ giúp gì cho bạn trong tương lai?….

Tuy nhiên bạn cũng đừng nóng vội mà nhồi nhét kiến thức trong một khoảng thời gian ngắn.Vì nếu làm như vậy sẽ khiến cho bạn cảm thấy lượng kiến thức quá nhiều mà bản thân mình không đáp ứng được. Từ đó bắt đầu chán học, mất kiên nhẫn và dễ dẫn đến bỏ dở giữa chừng.

Xác định mục tiêu luyện thi toeic
Xác định mục tiêu luyện thi toeic

1.2. Lên kế hoạch học tập dựa vào trình độ và mục tiêu 

Không lên được kế hoạch học tập, cứ trần trừ, kéo dài thời gian là một trong những lý do khiến rất nhiều người không đạt được kết quả như mong muốn trong kì thi Toeic. Chính vì vậy, ngay từ khi quyết định tham gia vào kì thi Toeic là bạn đã phải đề ra cho mình được kế hoạch học tập cụ thể và thích hợp rồi, đừng để đến lúc gần thi thì mới bắt đầu ôn luyện. 

Sau khi đã xác định được mục tiêu học tập, bạn sẽ có cho mình kế hoạch luyện thi Toeic cấp tốc đạt hiệu quả cao nhất. Cuối cùng là sắp xếp thời gian học thích hợp, nội dung học cho từng ngày là gì?…. Bạn tìm cho mình những bộ giáo trình thích hợp với trình độ hiện tại của mình. Bạn nên xác định là bạn sẽ luyện thi Toeic cấp tốc trong vòng 1 tháng dưới hình thức nào? Tự học ở nhà hay đến các trung tâm. Nhưng kinh nghiệm từ những người đi trước cho thấy để đạt được hiệu quả thi cao nhất bạn phải kết hợp được cả 2 hình thức trên.

Sắp xếp cho mình một khoảng thời gian thích hợp trong ngày để học và luyện tập tiếng Anh Toeic. Hãy lặp lại việc ôn tập này hàng  ngày để cải thiện trình độ và đạt hiệu quả cao trong kì thi sắp tới.

1.3. Lựa chọn được tài liệu học thích hợp – bí quyết luyện thi Toeic hiệu quả

Một bí kíp luyện thi Toeic cấp tốc đó là bạn phải chọn cho mình được tài liệu học tập thích hợp với trình độ của mình. Không hẳn cứ giáo trình cao cấp, nhiều người dùng đã là tốt đâu nhé. Có thể quyển sách đo thích hợp với người này nhưng lại không phù hợp với người khác. 

Học toeic cho người mới bắt đầu bạn nên chọn cho mình những bộ giáo trình cơ bản thôi nhé, để bản thân không thấy lượng kiến thức bị quá tải. Và bạn tăng dần cấp độ giáo trình theo sự tiến bộ của bản thân mình. Nên chọn những bộ giáo trình có những mẫu đề thi minh họa đơn giản, có lời giải và lời giải thích rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu. Chăm chỉ làm đề minh họa sau đó đối chiếu kết quả với đáp án có sẵn, tìm xem mình xem ở đâu và khắc phục ngay lỗi sai đó để không lặp lại lần sau.

Còn với những người đã có kiến thức, trình độ cao hơn thì chọn cho mình bộ giáo trình cao cấp hơn với những bộ đề minh họa tập trung chủ yếu và ngữ pháp và từ vựng. Bạn cũng áp dụng những kiến thức sẵn có để làm đề xem kết quả mình đạt được đến đâu? Cần bổ sung những gì…

Tài liệu luyện thi Toeic
Tài liệu luyện thi Toeic

1.4. Luyện thi Toeic cấp tốc chú trọng vào hai kĩ năng chính là nghe và đọc

Để đạt được chứng chỉ toeic 800 thì bạn cần phải luyện tập thật kỹ hai kĩ năng nghe và đọc. Bạn có thể áp dụng bí quyết luyện thi Toeic cho hai kĩ năng này nhé:

1.4.1. Luyện nghe tiếng Anh Toeic mỗi ngày

Kỹ năng nghe là vô cùng quan trọng trong luyện thi Toeic cấp tốc. Có rất nhiều phương pháp để luyện nghe tiếng Anh như nghe nhạc tiếng Anh, xem phim tiếng Anh, nghe đài tiếng Anh, nghe các tin tức bằng tiếng Anh hoặc xem các chương trình game show…Khi nghe bạn nên hóa thân vào nhân vật để nói lại những lời thoại đó một cách rõ ràng và lưu loát nhất. 

Ngoài ra, trong quá trình nghe thì bạn nên ghi chép lại. Với cách luyện nghe tiếng Anh Toeic này tuy bạn không nghe được nhiều trong một thời gian ngắn nhưng lại giúp bạn tích lũy thêm kiến thức về từ vựng và phát âm.

Thi Toeic phần kỹ năng nghe quyết định đến việc bạn có được cấp chứng chỉ hay không. Chính vì vậy cần chọn cho mình những bộ giáo trình tích hợp cả phần nghe. Đĩa nghe trong tiếng, rõ ràng, không bị rè để giúp nâng cao hiệu quả của việc luyện thi Toeic cấp tốc.

1.4.2. Luyện đọc tiếng Anh Toeic thường xuyên

Kinh nghiệm từ những người đã từng thi tiếng Anh Toeic đó là không phải cứ hiểu toàn bộ nội dung của đoạn trích trong đề thi thì chắc chắn bài thi của bạn sẽ được điểm cao. Mà điều quan trọng ở đây là bạn phải nắm bắt được ý chính của đoạn văn và tìm được chủ đề của nó. Từ đó giúp cho bạn rút ngắn thời gian làm bài lại. Muốn làm được việc này thì cách ôn thi hiệu quả nhất chính là việc bạn phải tự trau dồi vốn từ vựng và nâng cao kiến thức ngữ pháp nhé.

Ngoài ra, một trong những phương pháp luyện thi Toeic hiệu quả nhất chính là đọc sách, báo, tin tức bằng tiếng Anh hàng ngày trong khoảng 20 phút. Việc làm này giúp bạn củng cố được từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh nâng cao, chú trọng đến tiếng Anh thương mại. Trong quá trình đọc thì bạn cũng nên tập thói quen tóm tắt lại nội dung, tìm ra được chủ đề và từ khóa từ đó tạo ra phản xạ tự nhiên khi làm bài thi. 

Hơn nữa, trong quá trình luyện đọc bạn cũng nên chuẩn bị một chiếc bút và quyển sổ nhỏ để ghi lại những từ vựng bạn bị quên hoặc mới hoàn toàn. Hoặc note lại những cấu trúc ngữ pháp mới.

Với cách luyện thi Toeic cấp tốc này sẽ giúp bạn đạt được điểm số cao ở phần thi ngữ pháp và từ vựng nhé.

1.5. Giữ vững tinh thần trong suốt thời gian luyện thi Toeic cấp tốc

Ôn thi Toeic dù là cấp tốc hay trong thời gian dài thì cũng có những lúc bạn thấy nản, muốn bỏ dở giữa chừng. Đặc biệt là với những ai học Toeic cho người mới bắt đầu, khi trình độ tiếng Anh còn rất hạn chế mà lượng kiến thức lại nhiều thì bạn sẽ thấy bản thân mình không có nhiều tiến bộ trong một thời gian ngắn.

Nhưng muốn gặt hái được thành công thì chắc chắn bạn phải kiên trì, “không thể dục tốc bất đạt”. Nếu bản thân bạn kiên trì theo đuổi thì chắc chắn sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra. Luôn nghĩ đến thành công trong tương lai sẽ là động lực to lớn để bạn giữ vững tinh thần ở hiện tại.

2. Luyện thi Toeic cấp tốc tại các trung tâm

Bên cạnh việc tự học toeic cấp tốc tại nhà hoặc thông qua ứng dụng hỗ trợ thì việc chọn luyện thi tại các trung tâm cũng được nhiều người sử dụng, đặc biệt là sinh viên, những người trẻ tuổi.

Ưu điểm của luyện thi Toeic cấp tốc ở các trung tâm đó là học đưa được ra các phương pháp luyện thi Toeic hiệu quả dựa trên việc đánh giá năng lực đầu vào của học viên. Họ đưa được ra những phương pháp và lộ trình học Toeic cho người mới bắt đầu hợp lý nhất. Học tại các trung tâm, học viên sẽ được giáo viên chỉ cho những phần còn thiếu sót và đưa ra hướng khắc phục ngay. Sẽ có những bài kiểm tra ở từng mốc thời điểm để xác định sự tiến bộ của người học.

Trên đây là chia sẻ về một số phương pháp luyện thi Toeic cấp tốc, đạt hiệu quả cao. Không phải ai cũng thích hợp với tất cả những phương pháp trên nhưng bạn có thể chọn cho mình một phương pháp phù hợp nhất để tự khẳng định mình. Chúc bạn sẽ đạt được kết quả cao như kỳ vọng trong kỳ thi Toeic sắp tới.

>>>> Xem thêm: Điểm danh các phương pháp luyện nói tiếng Anh online tại nhà hiệu quả

>>>> Xem thêm: Chia sẻ phương pháp học tiếng Anh cho người mất gốc

Nguồn: Holo Speak – Ứng dụng dạy và học tiếng Anh trực tuyến 1-1

Tổng hợp kho tài liệu học tiếng Anh mới nhất năm 2021

Ngày đăng: - Lượt Xem: 748 lượt - Đăng bởi: Admin Holo Speak

Đánh giá:
audio play

Học tiếng Anh ngày nay đã trở thành một điều tất yếu trong đời sống hiện đại. Bạn có thể trau dồi kiến thức tiếng Anh của mình bằng việc đến trung tâm hoặc tự học ở nhà. Dù học theo cách nào đi nữa bạn vẫn cần một hệ thống tài liệu chính xác, khoa học để nâng cao trình độ. Dưới đây, Holo Speak sẽ tặng bạn kho tài liệu học tiếng anh giúp bạn ôn tập và hệ thống kiến thức dễ dàng ngày càng nâng cao trình độ của bản thân mình.

1. Đối tượng sử dụng kho tài liệu tự học tiếng anh tại nhà

Ngày nay, tiếng Anh đã trở thành một phần của cuộc sống. Không thể phủ nhận vai trò của tiếng Anh giúp ích rất nhiều trong công việc học tập của chúng ta. Chính vì thế, kho tài liệu này dành tặng cho tất cả mọi người có nhu cầu học tiếng Anh, mong muốn nâng cao trình độ của mình.

1.1 Ưu điểm và nhược điểm khi tự học thông qua tài liệu

Việc tự học tiếng Anh thông qua những bộ tài liệu sẽ có những ưu điểm sau:

 • Chủ động thời gian
 • Tiết kiệm Chi Phí
 • Nâng cao kỹ năng tự học

Tuy nhiên việc tự học tiếng Anh thông qua tài liệu cũng có những nhược điểm. Người học không tự giác học tập hoặc tải quá nhiều tài liệu nhưng không dùng đến. Dẫn đến quá trình học tập không hiệu quả, chán nản.

1.2 Cách lựa chọn tài liệu học tiếng Anh hiệu quả

Để khắc phục được những hạn chế, đem lại kết quả học tập cao bạn có thể lựa chọn tài liệu học tiếng Anh theo 3 cách sau: 

Hỏi người có kinh nghiệm chuyên môn

Để tìm những nguồn tài liệu chính thống bạn có thể hỏi những người có kinh nghiệm chuyên môn, có trình độ tiếng Anh tốt. Dựa trên những kinh nghiệm thực tế và kiến thức họ sẽ đưa ra cho bạn những lời khuyên bổ ích.

Chọn tài liệu theo mục đích học tập

Khi xác định học tiếng Anh chắc chắn mỗi người sẽ có một mục đích riêng. Chính vì vậy bạn có thể chọn tài liệu theo mục đích học tập của mình để đạt kết quả cao. Chẳng hạn, chọn tài liệu ôn thi B1, IELTS, giao tiếp….

Chọn theo tài liệu theo trình độ của bản thân

Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn tài liệu theo trình độ của mình để phù hợp với năng lực. Nếu bạn đang ở trình độ cơ bản mà lại lựa chọn tài liệu nâng cao thì sẽ khiến cho bạn không đủ trình độ để lĩnh hội kiến thức. 

2. Cách sử dụng tài liệu học tiếng anh cho người mất gốc

Để sử dụng kho tài liệu này hiệu quả nhất các bạn nên lựa chọn những tài liệu phù hợp với trình độ cũng như mục đích sử dụng của mình. Bên cạnh đó bạn có thể áp dụng phương pháp học dưới đây để nâng cao hiệu quả.

Bước 1: Đặt mục tiêu học tập

Khi bạn đặt mục tiêu cụ thể đó sẽ động lực để bạn cố gắng mỗi ngày. Mục tiêu chính là cái đích để bạn cố gắng đi đến. Chẳng hạn, bạn đặt mục tiêu sẽ giao tiếp cơ bản trong vào 4 đến 5 tháng.

Bước 2: Lên kế hoạch học tập cụ thể mỗi ngày

Sau khi đã có mục tiêu, bạn cần lên kế hoạch học tập mỗi ngày để cân bằng với những công việc khác. Những kế hoạch nội dung mà bạn nhất định phải hoàn thành.

Bước 3: Kiểm tra tiến độ học tập

Mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng thực hiện theo kế hoạch học tập bạn cần tiến hành kiểm tra tiến độ học tập. Đánh giá xem bản thân đã nghiêm túc thực hiện có đạt được mục tiêu đã đề ra không? Từ đó lên phương hướng điều chỉnh phù hợp với trình độ cũng như năng lực của bản thân.

Lưu ý:

Để đạt hiệu quả trong quá trình học tập bạn nên tập trung tinh thần 100%. Kỷ luật bản thân nghiêm ngặt để đạt mục tiêu đã đề ra.

Không nên tích trữ quá nhiều tài liệu không cần thiết. Bởi thực tế có nhiều người mua tài liệu nhưng lại không dùng đến. Do đó khi chọn lựa tài liệu tiếng Anh bạn cần chọn lọc về số lượng chất lượng sao cho phù hợp với trình độ của bản thân.

3. Tài liệu học từ vựng tiếng anh

Quyển sách “How to Learn 3000 English Words Within 60 Day" ( Bí quyết học 3000 từ vựng tiếng Anh trong vòng 60 ngày"
Cuốn sách “How to Learn 3000 English Words Within 60 Day”

Nếu bạn đang khó khăn trong việc ghi nhớ từ mới, học đâu quên đó thì bạn có thể tham khảo cuốn sách “How to Learn 3000 English Words Within 60 Days”. Cuốn sách này sẽ chỉ ra những vấn đề khách quan mà bạn đang gặp phải. Từ đó sẽ đưa ra giải pháp giúp bạn học và ghi nhớ từ vựng tiếng Anh một cách nhanh chóng dễ dàng.

Bạn có thể tải cuốn sách “How to Learn 3000 English Words Within 60 Days” miễn phí: Tại đây

4. Tài liệu học ngữ pháp tiếng Anh

Cuốn sách “ How to Perfect Your Grammar Like A Master” (Bí quyết học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả)
Cuốn sách “How to Perfect Your Grammar Like A Master”

Trên thực tế, ngữ pháp tiếng Anh được ví như khung sườn của ngôi nhà tiếng Anh bạn đang xây dựng. Nếu bạn đang gặp khó khăn về vấn đề học ngữ pháp, đọc nhiều tài liệu nhưng không hiệu quả. Chắc hẳn cuốn sách “ How to Perfect Your Grammar Like A Master” sẽ là giải pháp hữu hiệu dành cho bạn. Cuốn sách này được thiết kế khoa học với mục tiêu giúp bạn tìm ra phương pháp học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả.

Bạn có thể tải sách “How to Perfect Your Grammar Like A Master”  miễn phí tại đây.

5. Tài liệu tự học tiếng Anh giao tiếp theo chủ đề 

Giao tiếp tiếng Anh thành thạo là một trong những mục tiêu nhiều người muốn chinh phục. Tuy nhiên, nếu không có phương pháp và lộ trình cụ thể. Thì việc học giao tiếp gần như không hiệu quả. 

Để giúp bạn khắc phục tình trạng này bạn có thể tham khảo cuốn sách “How to Master English Speaking Skill”. Quyển sách này bạn sẽ tìm ra được những nguyên nhân khiến bạn học giao tiếp không hiệu quả. Hơn hết, bạn sẽ tìm được phương pháp học tiếng Anh giao tiếp phù hợp với bản thân.

Bạn có thể tải cuốn sách “ How to Master English Speaking Skill” miễn phí tại đây.

6. Tài liệu ôn thi đại học môn tiếng Anh Vĩnh Bá

Cuốn sách “ Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia Môn Tiếng Anh” do tác giả Vĩnh Bá biên soạn. Dành cho học sinh lớp 12 ôn thi đại học
Cuốn sách “Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia Môn Tiếng Anh”

Nhằm cung cấp cho các giáo viên dạy tiếng Anh cũng như học sinh lớp 12 có tài liệu ôn thi. Bạn có thể tham khảo cuốn sách “ Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia Môn Tiếng Anh” do tác giả Vĩnh Bá biên soạn.

Đây là một trong những cuốn sách tổng hợp kiến thức chi tiết đan xen với những bài tập. Bạn có thể tải tài liệu ôn thi tại đây.

7. Tài liệu học tiếng Anh căn bản

Bạn đang muốn học thêm một ngôn ngữ mới là tiếng Anh? Bạn muốn có một tấm bằng trong tay để xin việc dễ dàng hơn? Hay bạn muốn nâng cao trình độ tiếng Anh của mình hơn nữa. Dù bạn là bất kỳ ai, học với mục đích gì đi chăng nữa. Bạn có thể bắt đầu học tiếng anh với bộ tài liệu dưới đây. Đây sẽ là lộ trình căn bản cho những người mới bắt đầu:

Bạn có thể tải tài liệu học tiếng Anh căn bản tại đây. Ngoài ra bạn có thể tham khảo cuốn sách sau:

Cuốn sách English Vocabulary In Use Elementary

Đây là một trong những cuốn tài liệu cực chuẩn giúp bạn học từ vựng tiếng Anh hiệu quả. Các từ trong cuốn sách phổ biến và hữu dụng trong giao tiếp. Bên cạnh đó sách còn hướng dẫn bạn phương pháp học bài bản. Qua đó bạn có thể thành lập từ vựng theo chủ đề và làm các bài tập thực hành.

Bộ sách này do nhà xuất bản Cambridge University Press phát hành. Sách được phân chia làm 4 tập theo trình độ của người đọc. English Vocabulary In Use Elementary là cuốn dựa theo trình độ sơ cấp dành cho những người mới học tiếng Anh. Những kiến thức, chủ đề và bài tập đan xen khoa học giúp người mới dễ dàng tiếp cận.

8. Học tiếng Anh cùng Holo Speak

Nếu bạn chưa có định hướng rõ ràng trong việc học tiếng Anh. Bạn có thể đồng hành cùng Holo Speak. Đây là ứng dụng tạo ra để kết nối giảng viên với các học viên. Tại đây, bạn sẽ được học kèm 1-1 theo lịch trống có sẵn của các giáo viên trên hệ thống. Ngoài thời gian học trực tiếp, bạn có thể luyện tập bằng các đoạn video, audio, tin nhắn để nâng cao trình độ.

Chức năng Holo Now là điều tuyệt vời nhất của ứng dụng này. Bạn chỉ cần bấm bào 1 nút Holo Now, ứng dụng sẽ lập tức kết nối (matching) bạn với 1 người bản ngữ phù hợp với ngoại ngữ bạn đang học. Tại đây, users được thoải mái nói chuyện bằng ngoại ngữ (tiếng Anh, Hoa, Nhật, Hàn,..) mà không sợ sai, cùng nhau sửa lỗi, cùng nhau học tập, chia sẻ kiến thức.

Trong quá trình sử dụng, bạn có thể trao đổi và luyện tập cùng người dùng khác, sau đó học từ giáo viên để đạt kết quả cao. Từ đó, bạn sẽ được chỉnh sửa ngay về phát âm hay cách dùng cho đúng đắn, lấp đầy kho từ vựng một cách chắc chắn nhất.

Với phương thức học này bạn sẽ có định hướng cũng như động lực học tập. Ngoài ra, ứng dụng sẽ đề xuất lộ trình học phù hợp nhất với trình độ kiến thức cũng như khả năng học tập của bạn. Nhờ đó, các mục tiêu được đặt ra rõ ràng và dễ thực hiện hơn.

Tải app Holo Speak học tiếng anh miễn phí: https://onelink.to/hctjrb
Quét mã QR tải app Holo Speak tại đây:

QR Code HoloSpeak App

Kết Luận

Lựa chọn  học tập thông qua những bộ tài liệu học tiếng Anh là một trong những cách đặt nền móng và giúp bạn nâng cao trình độ tiếng Anh của mình. Vì vậy, thông qua những bộ tài liệu mà Holo Speak đã gợi ý ở trên. Hi vọng sẽ giúp ích cho bạn thành công trên con đường chinh phục tiếng Anh của mình. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc cũng như gặp khó khăn trong quá trình học tiếng Anh hãy liên hệ với Holo Speak để được tư vấn miễn phí.

Chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn bằng tiếng Anh và một số tips cần biết

Ngày đăng: - Lượt Xem: 535 lượt - Đăng bởi: Admin Holo Speak

Đánh giá:
audio play

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu tìm kiếm việc làm trong môi trường quốc tế ngày càng cao. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể thuận lợi vượt qua các cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh. Hôm nay Holo Speak sẽ chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh và một số tips cần biết để có thể dễ dàng vượt qua buổi phỏng vấn nhé.

Tải app Holo Speak học tiếng anh miễn phí: https://onelink.to/hctjrb
Quét mã QR tải app Holo Speak tại đây:

QR Code HoloSpeak App

1. Các câu hỏi khi phỏng vấn bằng tiếng Anh

phỏng vấn bằng tiếng Anh

Việc phỏng vấn tiếng Anh đã quá quen thuộc với các công ty, tập đoàn nước ngoài hoặc có yếu tố nước ngoài. Việc chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh và cách trả lời sẽ giúp người xin việc thoải mái và tự tin hơn. Đặc biệt là những bạn sinh viên vừa mới tốt nghiệp ra trường. Trong quá trình phỏng vấn, chúng ta thông thường sẽ gặp các câu hỏi sau:

1.1. Giới thiệu bản thân

Việc giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi đi phỏng vấn là điều đầu tiên khi phỏng vấn. Việc tự giới thiệu bản thân sẽ giúp nhà tuyển dụng có cái nhìn tổng quan hơn về bạn. Bạn không nên trả lời tất cả các chi tiết về cuộc sống cá nhân của mình. Đặc biệt đối với các bạn mới ra trường cần tinh ý hơn khi trả lời về vấn đề này.

Nhà tuyển dụng chỉ muốn biết về con người và định hướng tương lai của bạn. Thông qua đó đánh giá năng lực diễn đạt và logic của bạn. Vì thế bạn chỉ nên giới thiệu tên, quê quán bằng 1 câu. Sau đó nói về học vấn và các kiến thức, kỹ năng mà bạn đã đạt được. Từ đó nhà tuyển dụng sẽ xem xét bạn có đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng hay không.

1.2. Những câu hỏi và trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh

Thông thường khi đi sâu vào các câu hỏi, nhà tuyển dụng sẽ hỏi ứng viên các câu hỏi sau:

1.2.1. Điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì? 

Việc trả lời câu hỏi này của bạn sẽ giúp nhà tuyển dụng có thể nhận biết được khả năng tự đánh giá bản thân của bạn. Kinh nghiệm trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh khi gặp câu hỏi này là bạn nên nêu lên các điểm mạnh của bản thân. Có thể là lúc làm việc, sự năng động, chăm chỉ, hoặc bất kỳ kỹ năng nào mà bạn có. Tuy nhiên, không nên chỉ nói suông. Bạn cần đưa ra các dẫn chứng thực tế sẽ có tính thuyết phục hơn với người nghe. 

Ngoài ra, điểm yếu không nên nêu ra quá chi tiết. Bởi bạn nói điểm yếu nhiều hơn cả điểm mạnh thì sẽ gây mất điểm với nhà tuyển dụng. Và cũng không có ai khi đi xin việc lại nói quá nhiều về thiếu sót của mình. Hoặc bạn có thể tự biến nhược điểm trở thành ưu điểm kèm theo giải pháp bạn thường dùng.

1.2.2. Bạn biết gì về công ty bạn ứng tuyển? 

Đây cũng là câu hỏi phổ biến khi phỏng vấn bằng tiếng Anh. Câu hỏi này sẽ kiểm tra được bạn có nghiêm túc muốn làm việc tại công ty của họ hay không. Vì vậy hãy ghi điểm bằng cách thể hiện tất cả hiểu biết của bạn về điểm mạnh của công ty. Bên cạnh đó bạn có thể nhấn mạnh thêm nếu hướng phát triển của công ty phù hợp với định hướng tương lai của bạn. 

1.2.3. Tại sao bạn chọn cơ sở/ công ty của họ? 

Tiếp đó nhà tuyển dụng sẽ thường hỏi lý do bạn muốn làm việc tại công ty. Tại sao bạn lại chọn công ty của họ mà không phải các công ty khác cùng lĩnh vực. Câu trả lời ở phần này là rất quan trọng.

Bạn có thể tự đưa ra câu trả lời theo cảm nhận và định hướng của bản thân. Có thể vì môi trường làm việc chuyên nghiệp, chính sách dành cho nhân viên tốt,… Hoặc bạn có mong muốn phát triển, học hỏi điều gì tốt từ quý công ty.

1.2.4. Tại sao bạn lại nghỉ việc ở nơi làm cũ? 

Đây là câu hỏi khi bạn đã có kinh nghiệm làm việc tại các nơi khác trước đó. Nếu bạn mới ra trường thì nhà tuyển dụng sẽ không hỏi câu này.

Trong tình huống này, nhà tuyển dụng chỉ muốn biết lý do tại sao bạn lại nghỉ. Do bị đuổi việc, do bất đồng với đồng nghiệp. Hay vì lý do cá nhân trong cuộc sống, gia đình.

Khi trả lời câu hỏi này, bạn không nên quá đi sâu vào chi tiết. Bởi nếu bạn quá chi ly hay thậm chí là nói xấu về nơi làm cũ thì nhà tuyển dụng cũng sẽ mất thiện cảm với bạn. Không ai muốn tuyển 1 nhân viên mới lại nói xấu đồng nghiệp/ giám đốc công ty cũ cả. Bạn chỉ nên đề cập lý do vì muốn thay đổi môi trường mới, để thử thách bản thân,…

1.2.5. Các kế hoạch của bạn trong 2 năm / 5 năm tới? 

Điều này sẽ giúp nhà tuyển dụng xác định được bạn có ý định gắn bó với công ty trong thời gian dài hay không. Từ đó họ sẽ cân nhắc vị trí công việc phù hợp cho bạn. Hơn nữa, khả năng tự đặt mục tiêu, xây dựng định hướng phát triển cá nhân cũng là một yếu tố quan trọng với mỗi người. Bạn cần thể hiện sự cầu tiến, ý chí và tinh thần luôn muốn học hỏi và kèm thêm tham vọng nếu có. Tuy nhiên tham vọng cần phải thực tế và vừa phải, không nên “trèo cao té đau”. Công ty cũng không muốn bạn là một mối đe dọa với họ trong tương lai. 

1.2.6. Bạn có câu hỏi nào không? 

Khi được hỏi câu này. Bạn nên trả lời “Yes, I do” và nêu ra các thắc mắc của mình. Các thắc mắc này sẽ cần phải liên quan đến công việc, định hướng. Chỉ những người thật sự nghiêm túc với công việc mới đưa ra được các câu hỏi. Nếu bạn không có bất kỳ thắc mắc nào, bạn thường sẽ bị đánh giá là hời hợt trong khi ứng tuyển vào vị trí. Và nhà tuyển dụng cần phải suy nghĩ thêm về việc có nên chọn bạn hay không. Việc đưa ra câu hỏi chính xác sẽ chốt hạ cho 1 cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh thành công. Hãy nhớ đừng bao giờ trả lời là “No, I don’t” nhé.

2. Một số tips khi phỏng vấn bằng tiếng Anh

Thông qua các kinh nghiệm khi đi phỏng vấn bằng tiếng Anh, chúng tôi rút ra được một số tips sau:

 • Tips đầu tiên khi phỏng vấn bằng tiếng Anh là bạn phải thật tự tin, luôn vui vẻ, thân thiện trong quá trình phỏng vấn. Tất cả sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng. 
 • Không nên sử dụng quá nhiều từ lóng hay bị lỗi ngữ pháp khi phỏng vấn tiếng Anh. Nếu va vấp quá nhiều sẽ khiến nhà tuyển dụng không thể tin tưởng (thậm chí nghi ngờ) về khả năng ngoại ngữ của bạn.  
 • Các câu trả lời cần dễ hiểu, ngắn gọn. Nên dùng các từ vựng đơn giản và có cả sự uyển chuyển, linh hoạt trong sử dụng các cấu trúc ngữ pháp. 
 • Khi trả lời các thông tin phỏng vấn cần phải thành thật. Bởi công ty tuyển dụng bạn vào làm việc với năng lực và kiến thức thực tế. Chứ không phải bạn tự bịa ra các câu trả lời thật hay, thật hoàn hảo nhưng sau này lại bị “lộ” là nói dối. Việc nói dối sẽ ảnh hưởng rất xấu đến uy tín, sự nhìn nhận và đánh giá của mọi người về bạn sau này.
 • Cuối cùng, việc sở hữu năng lực tiếng Anh giao tiếp tốt khi phỏng vấn là vô cùng quan trọng. Bạn không thể đánh mất cơ hội làm việc chỉ vì tiếng Anh không tốt. Một trong số các ứng dụng được nhiều người sử dụng để giỏi tiếng Anh giao tiếp chính là Holo Speak. Với đội ngũ giáo viên, gia sư 1 kèm 1 giàu kinh nghiệm, tiếng Anh giao tiếp sẽ không còn là nỗi lo của bạn.

Tạm kết

Trên đây là toàn bộ các chia sẻ về kinh nghiệm đi phỏng vấn bằng tiếng Anh và một số tips nhỏ. Hy vọng bạn sẽ đạt kết quả tốt trong lần phỏng vấn sắp tới. Nếu bạn cần tư vấn thêm về việc học tiếng Anh giao tiếp, hãy liên hệ với Holo Speak nhé.

Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh – Yêu Cầu Từ Nhà Tuyển Dụng

Ngày đăng: - Lượt Xem: 1084 lượt - Đăng bởi: Admin Holo Speak

Đánh giá:
audio play

Ngày nay, đối với những ai muốn tìm công việc làm thì hầu hết tất cả mọi người đều phải chuẩn bị cho mình một loại giấy tờ vô cùng quan trọng để nộp phỏng vấn, đó là đơn xin việc. Tuy nhiên, tùy vào nhu cầu việc làm, các công ty sẽ yêu cầu đơn xin việc của bạn là tiếng Anh hay tiếng việt. Với sự phát triển và hợp tác quốc tế, đất nước ngày càng hội nhập và tiếng Anh trở thành một phần cực kỳ quan trọng. Khi ấy, để tìm cho mình công việc tốt với mức thu nhập cao thì mọi người đều tìm đến những công ty đầu tư nước ngoài. Chính vì vậy, đơn xin việc bằng tiếng Anh được sử dụng phổ biến.

Tải app Holo Speak học tiếng anh miễn phí: https://onelink.to/hctjrb
Quét mã QR tải app Holo Speak tại đây:

QR Code HoloSpeak App

Sau đây, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết những điều cần biết về đơn xin việc bằng tiếng Anh để có thể áp dụng trước khi đi xin việc nhé!

1. Tại sao các nhà tuyển dụng lại yêu cầu đơn xin việc bằng tiếng Anh?

Tại sao các nhà tuyển dụng lại yêu cầu đơn xin việc bằng tiếng Anh?
Tại sao các nhà tuyển dụng lại yêu cầu đơn xin việc bằng tiếng Anh?

Các nhà tuyển dụng yêu cầu đơn xin việc của bạn là tiếng Anh bởi vì những lý do sau:

– Thể hiện trình độ của người ứng tuyển

Các nhà tuyển dụng sẽ thông qua đơn xin việc và đánh giá văn phong của bạn. Hiện nay, xuất hiện rất nhiều mẫu đơn xin việc bằng tiếng Anh trên mạng và mọi người thường tải về. Tuy nhiên, đơn xin việc viết tay bằng tiếng Anh sẽ lại được nhà tuyển dụng chú ý hơn đấy.

– Có tinh thần trách nhiệm

Bạn hiểu rõ được tầm quan trọng của đơn xin việc. Vì thế, bạn có trách nhiệm trong việc tạo ra đơn xin việc của riêng mình một cách thận trọng. Nhà tuyển dụng sẽ xem xét và bạn sẽ có cơ hội làm việc ở vị trí tốt.

– Tùy vào nhu cầu công việc

Bạn muốn vào một công ty tốt, công việc tốt với mức thu nhập cao, đòi hỏi bạn cần có trình độ tiếng Anh. Và tuy nhiên, vẫn tùy thuộc vào nhu cầu của cty, họ cần tiếng Anh để đánh giá bạn có nền tảng vững không. Khi đó, họ sẽ xem xét về công việc mà bạn ứng tuyển.

2. Những nội dung quan trọng trong đơn xin việc bằng tiếng Anh

Để viết đơn xin việc bằng tiếng Anh bạn cần biết về những nội dung quan trọng trong đơn xin việc.

2.1. Thông tin liên lạc của bạn

Đối với mọi đơn xin việc làm thì thông tin liên lạc là phần quan trọng nhất. Bởi vì nó chứa thông tin cá nhân của bạn cũng như thông tin nơi người nhận. Bạn cần viết chính xác những thông tin này để các nhà tuyển dụng có thể dễ dàng trong việc liên lạc.

2.2. Lý do bạn ứng tuyển 

Tất nhiên, khi viết một đơn xin việc, cần phải có lý do để nhà tuyển dụng biết nhu cầu của bạn. Bạn hãy viết hết những nguyện vọng, mong muốn của bản thân vào đơn xin việc, cho họ biết rằng bạn biết đến công ty họ từ đâu và tại sao lại chọn công ty của họ.

2.3. Lợi ích của bạn đối với công ty

Điều cần viết lúc này trong đơn xin việc của bạn đó chính là những thành tựu cũng như kỹ năng mà bạn có. Khi đó, họ sẽ xem xét bạn có phù hợp với yêu cầu đưa ra hay không.

2.4. Gặp trực tiếp nhà tuyển dụng

Đây là cách thể hiện sự nhiệt tình, mong muốn và nghiêm túc của bạn. Hãy để lại lời nhắn trong đơn xin việc một cách tế nhị. Bạn không thể nói rõ thời gian cụ thể, vì vậy hãy dùng những từ gián tiếp thôi thúc nhà tuyển dụng hẹn gặp bạn nhé. 

3. Cách viết đơn xin việc bằng tiếng Anh

Chúng tôi sẽ chia sẻ về cách viết đơn xin việc bằng tiếng Anh cho bạn: 

3.1. Mở đầu của đơn xin việc

Mở đầu cần có tên, số điện thoại, địa chỉ liên hệ và email liên lạc. Chú ý tên của bạn phải được in đậm cỡ chữ khoảng 14 px; địa chỉ cỡ 12px; font chữ rõ ràng và email phải chỉnh chu, tốt nhất là tên của bạn.

3.2. Tên của người nhận

Được viết dưới đầu của thư, thường sử dụng font chữ đơn giản, cỡ chữ 12px.

3.3. Xưng hô

Bạn cần phải để ý cách xưng hô. Chú ý đến vị trí và chức vụ của họ để có cách xưng hô hợp lý.

3.4. Lý do ứng tuyển

Bạn hãy viết lý do bạn ứng tuyến từ hai đến ba câu và đừng quên nêu ra vị trí bạn muốn ứng tuyển trong đơn xin việc bằng tiếng Anh.

3.4. Nêu trình độ và kỹ năng

Bạn hãy viết vào đơn trình bày cho các nhà tuyển dụng thấy được trình độ và những kỹ năng bạn có. Từ đó, các nhà tuyển dụng dễ dàng xem xét vị trí của bạn hơn. Đây là điều quan trọng bạn sẽ thường thấy trong mẫu đơn xin việc bằng tiếng Anh chuẩn.

3.5. Cuối đơn xin việc

Hãy thuyết phục nhà tuyển dụng của bạn bằng cách cho họ thấy thái độ sẵn sàng của bạn trong bức thư. Và nhớ hãy gửi lời cảm ơn đến họ nữa nhé!

3.6. Lời kết thư

Bạn có thể dùng: Regards, Sincerely,… để thể hiện sự trang trọng. Đặc biệt, sau những từ này, bạn hãy chừa ra chỗ trống để điền tên mình vào.

3.7. Đính kèm theo đơn xin việc

Bạn đính kèm CV hoặc sơ yếu lý lịch của mình. Đừng quên nhắc nhở người nhận về các giấy tờ đính kèm bằng cách thêm từ Enclosure hoặc Enclosures vào cuối bức thư.

Hãy áp dụng cách viết trên và tham khảo thêm các mẫu đơn xin việc bằng tiếng Anh hoàn chỉnh để có cho mình cách viết phù hợp nhé!

4. Tham khảo cách trình bày trong các mẫu đơn xin việc bằng tiếng Anh

Mẫu CV
Mẫu đơn xin việc

Đối với các mẫu đơn xin việc bằng tiếng Anh, bạn sẽ thấy chúng theo một khuôn mẫu nhất định.

4.1. Ngành du lịch

Những thông tin cần có trong đơn xin việc bằng tiếng Anh ngành du lịch:

+ Thông tin liên lạc gồm: tên, số điện thoại, địa chỉ, email.

+ Mở đầu thư hãy gửi lời thân mật.

+ Đề cập đến vị trí bạn cần tuyển về ngành du lịch như: Hướng dẫn viên du lịch, nhân viên bán tour du lịch,…

+ Tóm tắt ngắn gọn bản thân: học vấn, mục tiêu nghề nghiệp,.. liên quan đến ngành du lịch.

Bạn có thể tham khảo mẫu đơn xin việc bằng tiếng Anh ngành du lịch từ nhiều nguồn trên mạng và áp dụng cách viết này nhé!

4.2. Ngành giáo viên

+ Thông tin liên lạc gồm: tên, số điện thoại, địa chỉ, email.

+ Mở đầu thư hãy gửi lời thân mật đến nhà tuyển dụng.

+ Đề cập đến vị trí bạn cần tuyển về ngành giáo viên như: giáo viên dạy toán, giáo viên dạy tiếng Anh,…

+ Tóm tắt ngắn gọn bản thân: học vấn, mục tiêu,.. liên quan đến ngành giáo viên.

Có rất nhiều mẫu đơn xin việc bằng tiếng Anh ngành giáo viên trên mạng, đừng ngần ngại tham khảo và viết theo cách mà chúng tôi đã chia sẻ nhé!

4.3. Ngành kế toán

+ Thông tin liên lạc phải bao gồm: tên, số điện thoại, địa chỉ, email.

+ Mở đầu thư hãy gửi lời thân mật đến người nhận, tìm hiểu kỹ về vị trí và chức vụ của họ.

+ Đề cập đến vị trí bạn muốn ứng tuyển về ngành kế toán như: Kiểm toán tài chính, chuyên viên phụ trách kế toán,…

+ Tóm tắt về bản thân: học vấn, mục tiêu nghề nghiệp liên quan đến ngành kế toán.

Cách viết trên được áp dụng rất nhiều vào mẫu đơn xin việc bằng tiếng Anh ngành kế toán

4.4. Đơn xin việc bằng tiếng Anh dành cho người mới ra trường

Một số thông tin thường có trong các mẫu đơn xin việc bằng tiếng Anh cho sinh viên mới ra trường, bạn có thể viết như sau:

+ Đầu tiên là lời chào đến người nhận.

+ Đưa ra những thông tin cơ bản: tên, số điện thoại, địa chỉ, trình độ chuyên môn, tốt nghiệp loại nào, có thể ghi rõ tên trường đã theo học. Bạn nên viết ngắn gọn nhưng phải đầy đủ để gây thiện cảm với nhà tuyển dụng.

+ Trình độ và kỹ năng bạn cần nêu rõ, nêu thẳng vấn đề vào vị trí bạn muốn ứng tuyển.

+ Về phần kinh nghiệm: Bạn có thể trình bày những công việc bạn đã làm vào thời sinh viên,…

Tất cả thông tin trong bài viết đã giúp bạn hiểu thế nào là đơn xin việc bằng tiếng Anh. Để có thể tìm cho mình một công việc tốt, điều đầu tiên là hãy tự tay chỉnh chu cho mình đơn xin việc nhé!

>>>> Xem thêm: Học từ vựng tiếng Anh siêu dễ thông qua các ứng dụng hỗ trợ thông minh

>>>> Xem thêm: Chia sẻ về sách học tiếng Anh giao tiếp dành cho mọi lứa tuổi

Nguồn: Holo Speak – Ứng dụng dạy và học ngoại ngữ trực tuyến 1-1

Holo Speak

Holo Speak là ứng dụng giúp kết nối Giảng viên dạy ngoại ngữ với các Học viên với nhau. Trên Holo Speak, bạn có thể đặt các buổi học giao tiếp 1 kèm 1 theo lịch trống có sẵn của GV bạn muốn chọn. Bạn cũng có thể tự luyện tập với các HV khác thông qua video call hoặc nhắn tin.

Bạn chỉ cần tải Holo Speak về điện thoại, sau đó đăng nhập và hoàn thiện profile của mình là đã có thể bắt đầu sử dụng các tính năng của Holo Speak để học ngoại ngữ.