Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Công nghệ thông tin dành cho dân IT

Ngày đăng: - Lượt Xem: 85 lượt - Đăng bởi: Admin Holo Speak

Đánh giá:

Công nghệ thông tin là một trong số các lĩnh vực hàng đầu hiện nay. Để trở thành một PM, Developer, Tester,… chuyên nghiệp, chúng ta cần phải biết và sử dụng tiếng Anh tốt. Tuy nhiên, việc học từ vựng vẫn là nỗi ám ảnh của nhiều người. Bạn đừng lo, Holo Speak sẽ giúp bạn liệt kê các từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Công nghệ thông tin và gợi ý một số cách học tiếng Anh hiệu quả nhé.

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề
Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề

1. Các từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Công nghệ thông tin thông dụng

 • Abort /əˈbɔːt/: Hủy
 • Access /ˈækses/: Truy cập
 • Application /ˌæplɪˈkeɪʃn/: Ứng dụng
 • Bug /bʌɡ/: Lỗi
 • Cancel /ˈkænsl/: Xóa hủy
 • Component /kəmˈpəʊnənt/: Thành phần
 • Computer /kəmˈpjuːtə(r)/: Máy tính
 • Computer hardware /ˈhɑːdweə(r)/ maintenance: Bảo trì phần cứng máy tính
 • Compatible /kəmˈpætəbl/: Tương thích
 • Compression /kəmˈpreʃn/: Nén
 • Data /ˈdeɪtə/: Dữ liệu
 • Database /ˈdeɪtəbeɪs/: Cơ sở dữ liệu
 • Database administration /ədˌmɪnɪˈstreɪʃn/ system: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 • Download /ˌdaʊnˈləʊd/: Tải xuống, tải về
 • End user: Người dùng cuối
 • Encryption /ɪnˈkrɪpʃn/: Mã hóa
 • Execute /ˈeksɪkjuːt/: Chạy, thực thi
 • Feature /ˈfiːtʃə(r)/: Tính năng
 • Firewall /ˈfaɪəwɔːl/: Tường lửa
 • Format /ˈfɔːmæt/: Định dạng
 • Filter /ˈfɪltə(r)/: Bộ lọc, lọc
 • Hyperlink /ˈhaɪpəlɪŋk/: Siêu liên kết
 • Information /ˌɪnfəˈmeɪʃn/ Technology /tekˈnɒlədʒi/: Công nghệ thông tin
 • Interface /ˈɪntəfeɪs/: Giao diện
 • Index /ˈɪndeks/: Các chỉ mục, lập chỉ mục
 • Intelligent peripheral /pəˈrɪfərəl/: Thiết bị ngoại vi thông minh
 • Log on/ log in: Đăng nhập
 • Log out/ log off: Đăng xuất
 • Multitasking /ˌmʌltiˈtɑːskɪŋ/: Đa nhiệm
 • Network /ˈnetwɜːk/: Mạng
 • Network error /ˈerə(r)/: Lỗi mạng
 • Open source /sɔːs/: Mã nguồn mở
 • Open source software /ˈsɒftweə(r)/: Phần mềm mã nguồn mở
 • Operating /ˈɒpəreɪt/ system: Hệ điều hành
 • Program /ˈprəʊɡræm/: Chương trình
 • Program language /ˈlæŋɡwɪdʒ/: Ngôn ngữ lập trình
 • Property /ˈprɒpəti/: Thuộc tính
 • Remote /rɪˈməʊt/ support: Hỗ trợ từ xa
 • Smartphone /ˈsmɑːtfəʊn/: Điện thoại thông minh
 • Set-up: Thiết lập, cài đặt
 • Session /ˈseʃn/: Phiên
 • Software /ˈsɒftweə(r)/: Phần mềm
 • Split /splɪt/: Chia tách
 • Support /səˈpɔːt/: Hỗ trợ
 • To add product /ˈprɒdʌkt/ feature /ˈfiːtʃə(r)/: Thêm tính năng sản phẩm
 • To execute /ˈeksɪkjuːt/ many programs /ˈprəʊɡræm/ at once /wʌns/: Thực thi một lúc nhiều chương trình
 • Upgrade /ˌʌpˈɡreɪd/: Nâng cấp
 • Update /ˌʌpˈdeɪt/: Cập nhật
 • Upload /ˌʌpˈləʊd/: Tải lên
 • Virtual /ˈvɜːtʃuəl/: Ảo

2. Những thuật ngữ chỉ xuất hiện trong lĩnh vực Công nghệ thông tin

Các thuật ngữ chuyên ngành
 • Alphanumeric /ˌælfənjuːˈmerɪk/ data: Dữ liệu dạng chữ số, dạng chữ cái và bất kỳ một chữ số nào từ 0 ->  9.
 • Alphabetical /ˌælfəˈbetɪkl/ catalog /ˈkætəlɒɡ/: Phân loại theo trật tự bảng chữ cái
 • AI (Artificial /ˌɑːtɪˈfɪʃl/ intelligence): Trí tuệ nhân tạo/ trí thông minh nhân tạo 
 • Broad classification /ˌklæsɪfɪˈkeɪʃn/: Phân loại tổng quát
 • Cluster controller /kənˈtrəʊlə(r)/: Bộ điều khiển trùm
 • E – commerce /ˈkɒmɜːs/: Thương mại điện tử
 • E – commerce website /ˈwebsaɪt/: Trang web thương mại điện tử
 • Encoder: bộ mã hóa
 • Emoticon (emotion icon /ˈaɪkɒn/): Biểu tượng cảm xúc
 • Full screen /skriːn/: Toàn màn hình
 • Gateway /ˈɡeɪtweɪ/: Cổng kết nối trong hệ thống Internet
 • HTML (Hypertext /ˈhaɪpətekst/ Markup /ˈmɑːkʌp/ Language /ˈlæŋɡwɪdʒ/): Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
 • HTML tag /tæɡ/: thẻ HTML
 • HTML Editor /ˈedɪtə(r)/: Trình chỉnh sửa
 • HTML Link /lɪŋk/: Đường liên kết
 • JWT (JSON Web Token): Mã thông báo web JSON
 • Multi-user /ˌmʌlti ˈjuːzə(r)/: Đa người dùng
 • Operating system /ˈsɪstəm/: hệ điều hành
 • OSI (Open System Interconnection /ˌɪntəkəˈnekʃn/): mô hình chuẩn OSI
 • Packet /ˈpækɪt/: Gói
 • PPP (Point-to-Point Protocol /ˈprəʊtəkɒl/): giao thức kết nối Internet tin cậy thông qua Modem
 • Procedural /prəˈsiːdʒərəl/ language: Ngôn ngữ thủ tục
 • Port /pɔːt/: Cổng
 • Source Code /kəʊd/: Mã nguồn
 • SQL (Structured Query /ˈkwɪəri/ Language): ngôn ngữ truy vấn dữ liệu
 • Subject /ˈsʌbdʒɪkt/ entry /ˈentri/– thẻ chủ đề
 • Sponsored /ˈspɒnsə(r)/ link: Liên kết được tài trợ
 • Syntax /ˈsɪntæks/: Cú pháp
 • Unauthorized /ʌnˈɔːθəraɪzd/ access /ˈækses/: Truy cập trái phép

3. Các phương tiện học từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề

Hiện nay có rất nhiều cách và phương tiện hỗ trợ học tiếng Anh. Đặc biệt đối với những người làm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin thì việc áp dụng các ứng dụng công nghệ cao là vô cùng quen thuộc. Chúng ta có thể học thông qua ứng dụng, phần mềm, hoặc các trang web online.

3.1. Holo Speak – Cùng bạn học tốt từ vựng tiếng Anh theo chủ đề

Trong tình hình giãn cách xã hội như hiện nay, việc tìm kiếm một ứng dụng cải thiện trình độ tiếng Anh cho dân IT là vô cùng cần thiết. Và Holo Speak là một trong số các ứng dụng học tiếng Anh giao tiếp hiệu quả mà dân IT không thể bỏ qua. Người dùng có thể học theo các chủ đề tự chọn. Hơn nữa, việc trò chuyện, trao đổi trực tiếp miễn phí qua tin nhắn, video call cùng với những người dùng khác cũng sẽ giúp bạn tiến bộ không ngừng. 

Học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề chuyên ngành CNTT với Holo Speak
Học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề chuyên ngành CNTT với Holo Speak

Đặc biệt, khi bắt đầu, học viên đều sẽ được test trình độ miễn phí để lựa chọn lộ trình phù hợp. Học viên cũng sẽ được tặng FULL bộ tài liệu tiếng Anh IT cực kì giá trị. Các chương trình, khóa học giao tiếp online 1:1 tại Holo Speak cực kỳ bài bản với nhiều giáo viên bản xứ đầy kinh nghiệm. Vì thế bạn không những học được từ vựng chuyên ngành IT mà còn được học tập và ứng dụng các chủ đề giao tiếp thông dụng hàng ngày.

Việc được trò chuyện và luyện tập với giáo viên bản xứ, gia sư, người dùng khác trong ứng dụng sẽ giúp bạn tăng sự tự tin và phản xạ trong giao tiếp. Hơn nữa phát âm cũng sẽ là thế mạnh của bạn khi sử dụng Holo Speak. Hiện tại Holo Speak đang có khá nhiều ưu đãi trong mùa dịch dành riêng cho IT, bạn hãy nhanh tay đăng ký nhé. 

3.2. Phần mềm học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề

Hiện nay có khá nhiều phần mềm hỗ trợ học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề. Tùy vào sở thích và ưu điểm riêng thì mỗi người sẽ có phương pháp và ứng dụng học phù hợp. Sau đây Holo Speak sẽ gợi ý cho bạn một số phần mềm được nhiều người lựa chọn nhé.

3.2.1. Duolingo

Đây là một trong số các phần mềm phù hợp cho cả các bạn trẻ và người lớn. Các bài học, chủ đề được sắp xếp theo thứ tự từ cơ bản đến nâng cao. Vì thế nên cũng khá phù hợp với các bạn mất gốc muốn học từ vựng tiếng Anh từ đầu. Hơn nữa, giao diện người dùng cũng khá dễ thương, tạo cảm giác thoải mái cho người học.

Điểm mạnh lớn nhất của phần mềm này là cách kết hợp từ vựng với các hình ảnh sinh động. Từ đó khiến người học không cảm thấy nhàm chán. Người học cũng có thể tự hoàn thiện cả 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết.

3.2.2. Memrise

Memrise là ứng dụng học từ vựng có giao diện khá phù hợp với những người thích khám phá. Việc học từ vựng có thể được triển khai thông qua các hình ảnh, hay một số trò chơi thú vị. Các bài học cũng khá linh hoạt, lôi cuốn. Phù hợp với trình độ từ cơ bản đến mức nâng cao.

Ngoài ra, bên cạnh từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Công nghệ thông tin, bạn cũng có thể học thông qua một số web học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề, hoặc các cuốn sách. Ví dụ như: tự học 2000 từ vựng tiếng Anh theo chủ đề pdf, 3000 từ vựng tiếng Anh theo chủ đề, 3500 từ vựng tiếng Anh theo chủ đề pdf,…

4. Lưu ý khi học từ vựng tiếng Anh cơ bản theo chủ đề

Đối với dân IT, việc sử dụng thành thạo tiếng Anh chuyên ngành là vô cùng cần thiết. Vì vậy, khi bắt đầu học tập, chúng ta cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Chọn nguồn tài liệu, ứng dụng hỗ trợ học tập phù hợp với nhu cầu để quá trình học tập trở nên thú vị và đạt hiệu quả cao hơn.
 • Cần thiết lập mục tiêu học tập ngay từ ban đầu. Và duy trì thói quen học tập đến khi đạt được mục tiêu.
 • Sau khi học tập cần áp dụng ngay vào môi trường thực tế. Tận dụng cơ hội sử dụng tiếng Anh trong việc lập trình, hoặc giao tiếp với khách hàng, đồng nghiệp. Việc vừa học tập vừa thực hành sẽ tạo động lực rất lớn giúp người học tự tin hơn.

Hy vọng thông qua các chia sẻ về những từ vựng tiếng Anh theo chủ đề chuyên ngành dành riêng cho IT và một số phương tiện học tiếng Anh, bạn sẽ tìm được phương pháp học tập phù hợp. Nếu bạn cần hỗ trợ tư vấn về việc học tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin, hãy liên hệ ngay với Holo Speak nhé.

Holo Speak

Holo Speak là ứng dụng giúp kết nối Giảng viên dạy ngoại ngữ với các Học viên với nhau. Trên Holo Speak, bạn có thể đặt các buổi học giao tiếp 1 kèm 1 theo lịch trống có sẵn của GV bạn muốn chọn. Bạn cũng có thể tự luyện tập với các HV khác thông qua video call hoặc nhắn tin.

Bạn chỉ cần tải Holo Speak về điện thoại, sau đó đăng nhập và hoàn thiện profile của mình là đã có thể bắt đầu sử dụng các tính năng của Holo Speak để học ngoại ngữ.