Quy định cơ chế hoa hồng Affiliates

Đăng: 29/03/2021

Nhằm tạo đông lực tăng trưởng doanh thu từ các đối tượng là cộng tác viên bán hàng, Holo Speak áp dụng Cơ chế hoa hồng Affiliates áp dụng trong năm 2021

Xem thêm

Chính sách giảng viên

Đăng: 29/03/2021

Holo Speak là ứng dụng giúp kết nối Giảng viên dạy ngoại ngữ với các Học viên với nhau. Trên Holo Speak, bạn có thể đặt các buổi học giao tiếp 1 kèm 1 theo lịch trống có sẵn của GV bạn muốn chọn.

Xem thêm

Quy trình giải quyết khiếu nại – Chính sách hoàn trả học phí

Đăng: 29/03/2021

Hỗ trợ người dùng khi có bất cứ vấn đề gì trong quá trình sử dụng app Holo Speak

Xem thêm

Holo Speak

Holo Speak là ứng dụng giúp kết nối Giảng viên dạy ngoại ngữ với các Học viên với nhau. Trên Holo Speak, bạn có thể đặt các buổi học giao tiếp 1 kèm 1 theo lịch trống có sẵn của GV bạn muốn chọn. Bạn cũng có thể tự luyện tập với các HV khác thông qua video call hoặc nhắn tin.

Bạn chỉ cần tải Holo Speak về điện thoại, sau đó đăng nhập và hoàn thiện profile của mình là đã có thể bắt đầu sử dụng các tính năng của Holo Speak để học ngoại ngữ.